Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1742
Z toho za letošní rok:260
Stále v řešení:130
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 437 stížnostech.

#30536Neoprávněně naúčtovaný poplatek

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 7 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.02.2019, před 2 měsíci

Jana Machatá

Znění stížnosti

Dobrý den, stejně asi jako již více jiných osob, jsem si dne 5. 1. 2019 vytvořila účet na seznamce Singles 50 a požádala o jednoměsíční zkušební VIP premium. Dne 5. 1. 2019 jsem zároveň uhradila poplatek ve výši 149,- Kč ze své platební karty. V den výročí mé smlouvy, tj. 5. 2. 2019 mně byla neoprávněně stržena částka 2247,- Kč z této platební karty. Okamžitě jsem kontaktovala dne 6. 2. 219 společnost na uvedený email: zakaznickyservis@singles50. cz. Přišla mně však jen odpověď z automatu, že do pěti pracovních dnů budu kontaktována. Do dnešního dne se tak nestalo.
Dnešního dne, tj. 12. 2. 2019 jsem společnosti odeslala jako přílohu e-mailu vzorový tiskopis o odstoupení od smlouvy.

Prosím Vás tedy o pomoc.
Děkuji s pozdravem Jana Machatá


Produkt

jednoměsíční premium


Požadované řešení

Požaduji vrácení neoprávněně inkasované částky za neobjednané služby.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2019 08:14, před 2 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu není výpovědí. Tím se jen zbavuje spotřebitel možnosti využívat zaplacené služby.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu. Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku dle § 1829 občanského zákoníku lze pouze ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
17.2.2019 10:59, před 2 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.


Jana Machatá

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.2.2019 13:22, před měsícem

Dobrý den, už mně byla doručena odpověď společnosti s otiskem obrazovky, kde téměř neviditelným písmem je napsáno, že pokud si neukončím členství v době 4 dnů od původního přihlášení, že bude smlouva automaticky prodloužena o tři měsíce a zinkasována částka právě 2247,- Kč. Podala jsem výpověď, moje členství by mělo být ukončeno dle jejich e-mailu k 5. 5. 2019. Moje právní zástupkyně mně bude informovat o dalších případných krocích, neboť nebyly zřejmé služby, které byly nabízeny a upozornění na automatické prodloužení bylo téměř naprosto nečitelné a zřejmě se objevilo při placení jednoměsíční služby na obrazovce jen na kratičkou dobu. Je asi pravděpodobné, že peníze nedostanu zpátky, tak alespoň pro poučení ostatních.
Machatá

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2019 20:03, před 25 dny

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak společnost neučiní, bude stížnost uzavřena.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.