Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:373
Z toho za letošní rok:54
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#30541ŽhavéRande.cz - Vymáhání více peněz přes neznámou banku, která se neshoduje s tou, na oficiálních stránkách

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.02.2019, před 6 měsíci

František Palacký

Znění stížnosti

Dobrý den, rád bych se zde poradil o firmě Dateyard, AG, která vlastní internetovou seznamu ŽhavéRande.cz, na které jsem zaplatil 3 měsíční členství 6.7.2018 Mělo to tedy vyprchat 6.10. avšak samo se to dále prodloužilo. A dále, jelikož jsem bohužel byl zaregistrován na více podobných serverech jsem byl díky náhodným zmizením peněz, donucen zrušit platební kartu a pořídit si novou. Toto jsem učinil v prvním týdnu listopadu. A nyní tj. 11.2.2019 mi přišel email, ve kterém žádají celkových 83,35 euro kde 40 euro má byt členství a zbytek jsou poplatky za připomínky a "bank charges". Tento email mi přišel od collection@fairmount.world. Tvrdí, že jestli požadovanou částku neuhradím do 26.2.2019 tak budou nuceni kontaktovat vymahačskou firmu. Ovšem pokud se přihlásím na svůj účet na Žhavérande.cz suma kterou jsem podle nich dlužen neni 83,35 euro, avšak pouze 1106 korun a banka, která je uvedena zde se liší s bankou uvedenou v emailu od collection@fairmount.world. Rád bych zde tedy jak s Dateyardem, tak s dtestem poradil, jak by bylo nejrozumější dále postupovat. Ano, je pravda, že jsem neposlal výpověď od smlouvy a rád bych věděl, zda když ji pošlu nyní, bude případ uzavřen či ne. Také dluh, který je na stránkách se liší od mně zaslaného poštou. Mám tedy skutečně nějaký platit?


Produkt

Žhavérande.cz - 3 měsíční členství VIP


Požadované řešení

Vyřešení dluhu, podání výpovědi a následné smazání účtu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2019 09:49, před 6 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Pokud by společnost hrozila exekucí na údajně dlužnou částku, platí, že případnou exekuci by musel nařídit nejprve soud (inkasní společnosti nemají žádná další oprávnění oproti běžnému věřiteli, nejedná se o exekutora). V případě, že se společnost rozhodne vymáhat údajný dluh spotřebitele vůči společnosti soudní cestou, budou dokumenty vztahující se k vypovězení smlouvy důležité pro případné prokazování neexistence dluhu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud tedy společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2019 06:59, před 5 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.