Společnost


Smarty CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#30620Vrácení zboží z reklamace se závadou

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.02.2019, před 7 měsíci

Kateřina Krištůfková

Znění stížnosti

15.1.2019 jsem poslala na reklamaci mobilní telefon s tím, že nenabíjí, ztrácí se signál a nefotí tak, jako když jsem ho kupovala. Byl mi opravený vrácen 8.2.2019. Po zapnutí jsem ale zjistila, že na displeji problikává ikona sluchátek, i když nejsou žádná připojena (a nikdy nebyla). Mobil jsem tedy poslala zpět na prodejce s tím, že žádám o to, aby byla reklamace vyřízena ve zbývající době reklamace z 15.1.2019 (t.j. do 8 dní). Dnes mi přišel reklamační protokol, kde ode dneška běží dalších 30 dní. Telefon toto sice již jednou dělal, ale cca před 6 měsíci, po továrním nastavení to zcela zmizelo a teď už nepomohlo ani to tovární nastavení.


Produkt

Doogee Mix 2, 354336090187113


Požadované řešení

Vyřešit reklamaci v rámci zbývající doby z reklamace 15.1.2019 (8 dní), pokud nestihnou, vrátit peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.2.2019 12:10, před 7 měsíci

V daném případě je rozhodné, zda vada (problikávání ikony sluchátek) byla původně reklamována či nikoliv.

Pokud se jedná o reklamovanou vadu a ta nebyla v rámci reklamace odstraněna, nelze reklamaci považovat za vyřízenou a prodávající jí má dořešit. V této situaci se nejedná o reklamaci reklamace (takový postup zákon nezná), ale o dořešení reklamace původní v době, která zbývala do uplynutí zákonné lhůty 30 dnů (tzn. 8 dní jak uvádí spotřebitelka). Prodávající tedy nemá nových 30 dnů.

Marné uplynutí uvedené lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitelka může v takovém případě od smlouvy odstoupit, případně setrvat na uplatněném nároku nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byly uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Pokud by se však jednalo o vadu, která se na telefonu nevyskytovala v okamžiku předání telefonu k reklamaci a vznikla v průběhu reklamace, pak se nebude jednat o řešení reklamace, ale o institut odpovědnosti za škodu na převzaté věci. Ze zákona odpovídá v souladu s ustanovením § 2944 občanského zákoníku za poškození, ztrátu nebo zničení věci ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci.

Servisní protokol či podobná listina by v tomto případě mohla sloužit k prokázání stavu věci v době předání k reklamaci, pokud by vzhledem k povaze poškození (zjevné) bylo možné předpokládat, že bude v protokolu v rámci zhodnocení stavu věci uvedeno. Vzniklou škodu je vhodné namítnout ihned při převzetí, aby subjekt nemohl namítnout, že k ní došlo v mezidobí.

Škoda se hradí v penězích, jen pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
27.2.2019 08:38, před 7 měsíci

Dobrý den,

zařízení bylo poprvé reklamováno se závadou: ,,Po cca 6 měsících začal o hodně hůř fotit, aniž bych zasahovala do nastavení, ztrácel se signál (nedokázala jsem na poprvé odeslat SMS, lidé se mi nemohli dovolat). Teď se mi přestal telefon nabíjet. Nabíjí pouze, když ho vypnu a znovu připojím k nabíječce. Nabíjí pouze, když ho vypu a znovu připojím k nabíječce jinak nic." Jak jste již psala tato vada byla odstraněna. Bohužel, vzhledem k tomu, že se na zařízení vyskytla další závada, byli jsme nuceni zařízení zaslat znovu do autorizovaného servisního střediska, kde se snažíme, aby náprava způsobené škody proběhla co nejdříve.

Za komplikace se Vám omlouváme.

S pozdravem

Pavlína Slavíková
Reklamační oddělení


Kateřina Krištůfková

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.3.2019 13:17, před 7 měsíci

Telefon mi byl vrácen 27.2.2019, sluchátka neproblikávají, ale opět, stejně jako v případě první reklamace, nenabíjí. Můžu v tomto případě odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz? Nebo požadovat opravu v nějaké kratší době? Telefon jsem nestihla od reklamace 15.1. používat ani jeden den, stále cestuje mezi prodejcem, servisem a mnou a peníze za poštovné, které bude s touto budoucí reklamací 450,- mi nikdo nevrátí.
V občanském zákoníku jsem se dočetla, že mám nárok na odstoupení od smlouvy, ale nejsem si jista, že jsem to pochopila správně.

Děkuji za odpověď.
Krištůfková

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.3.2019 10:58, před 7 měsíci

Co se týče účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací, ty může spotřebitelka po společnosti požadovat na základě § 1924 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jako účelně vynaložený náklad lze uplatnit právě např. poštovné.

Co se týče odstoupení od smlouvy, na to má spotřebitelka právo v případě výskytu minimálně tří vad současně při jedné reklamaci, při výskytu tří stejných vad postupně (dvě jsou vyřešeny opravou, při třetí již má spotřebitel nárok na odstoupení) nebo při výskytu čtyř různých vad postupně (tři řešeny opravou, při čtvrté vzniká nárok na odstoupení). Záleží tedy na tom, kolik vad již mobilní telefon měl a jakou měly vady povahu. Pokud se jedná o třetí reklamaci s tím, že jednou bylo vadné nabíjení, podruhé "problikávání" sluchátek a po třetí se jedná opět o nabíjení, potom nárok na odstoupení dle výše popsaných kritérií ještě nevznikl. Jestliže se však u věci vyskytne ještě další vada, potom již nárok na odstoupení spotřebitelce vznikne.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
6.3.2019 10:18, před 7 měsíci

Dobrý den paní Krištůfková,

situace nás skutečně mrzí, nicméně zařízení v době, kdy jsme ho kontrolovali při příjmu ze servisního střediska, bylo plně funkční. Jak jsme Vám uvedli v emailové komunikaci, zašlete zboží na naší adresu, včetně Vašeho požadavku. Zboží zašleme servisnímu středisku, aby Vaši reklamaci vyřídilo co nejdříve a posoudilo Váš nárok. Jak jsem také v emailové komunikaci uvedla, v případě, že bude tato závada jako záruční uznána, proplatíme Vám poštovné i za předchozí reklamaci, která servisním střediskem uznána nebyla.

Za komplikace se Vám omlouváme.

S pozdravem

Pavlína Slavíková
reklamační oddělení

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.4.2019 09:07, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.5.2019 14:17, před 5 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme