Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:101
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#30696Podvodné jednání - využití starých lidí

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.02.2019, před 2 lety

Jana Ledecká

Znění stížnosti

Dobrý den,
moje maminka byla zneužita podvodným jednáním člověka z Centrálního výběrového řízení.
V panelovém době v Čelákovicích obcházel chlap z Centrálního výběrového řízení, který využil starých lidí a nabulíkoval jim nepravdivé informace.

Byli nepravdivě informováni o účasti na výběrovém řízení o levnější energii. Prodejci využili nevědomosti starých lidí a dali jim podepsat plnou moc s tím, že porovná ceny jejich energie.
Plnou moc využil k přepsání energie na jinou společnost, ze které se dá nyní vyvázat pouze se sankcí 6000 Kč.Žádám o zrušení plné moci maminky , výmaz osobních dat a odstoupení od smlouvy u nového dodavatele.
Ze společností Centrální výběrové řízení se nedá spojit- telefon je nedostupný a e-mail taktéž.


Požadované řešení

Žádám o zrušení plné moci maminky , výmaz osobních dat a odstoupení od smlouvy u nového dodavatele.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.2.2019 09:57, před 2 lety

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Takto lze ukončit smlouvy uzavřené při podomním prodeji a takzvaně na dálku, tedy prostřednictvím pošty a internetu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.3.2019 06:58, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.