Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:101
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#30719Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.02.2019, před 2 lety

Eva Babáková

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 15.2.2019 jsem podepsala přihlášku do výběrového řízení o levnějšího dodavatele energie.Pracovnik firmy Centrální výběrová řízení vše formuloval jako výzkum,kdo je u jakého dodavatele a za jaké ceny.A v případě, že se přihlásím,tak že pokud mi najdou levnějšího dodavatele, pošlou mi nabidku a já se podle toho rozhodnu,zda přejdu k novému dodavateli nebo ne,v žádném případě mi nebylo řečeno, že za mě rovnou sjednají i podepíší novou smlouvu.Vse bylo sepsano v rychlosti na chodbě před bytem a nebylo řádně vysvětleno.
Dnes tj. 18.2.2019 jsem poslala doporučeně na adresu firmy Odstoupení od přihlášky,Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a také odvolání plné moci (to si ani nejsem vědoma že jsem podepisovala,ale po zkušenostech co jsem si zde přečetla jsem odvolání sepsala radši taky).
Dodržela jsem zákonnou 14 denní lhůtu na odstoupení.
Dnes jsem ještě naskenované vlastnoručně podepsané dokumenty k odstoupení zaslala na emailovou adresu firmy podpora@cvras.cz ,tak doufám,že se nějakou cestou domuzu spravedlnosti a zrušení přihlášky.


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy a výmaz veškerých údajů o mně,zruseni plné moci,odstranění veskerych smluv,které byly ofoceny při sepisování přihlášky.
Děkuji Babáková


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.2.2019 07:40, před 2 lety

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Pokud by se podnikatel vyhýbal převzetí dopisu, uplatní se zákonná domněnka, že odstoupení zasílané prostřednictvím pošty došlo prodávajícímu třetí pracovní den po odeslání. Podnikatel v případě nesouhlasu musí pozdější termín doručení prokázat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2019 08:44, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.