Společnost


Beko Česko s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#30775Neakceptovani 14 denni lhuty pro odstoupeni od smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.02.2019, před rokem

MDDr. Martin Hlavatý

Znění stížnosti

Ve 14 deni lhute sem bez udani duvodu odstoupil od smlouvy č 950055, kde sem s zamnestnancem beko na showroomu Nové butovice podepsal dokument o odstoupeni od smlouvy ve 14 denni lhute s navracenim finančneho obnosu xy na moje č.účtu. Bohužel mi na učet prišla jenom polovina penez.zamnestnanec p.K. (celé jméno viz referenční údaje) ignoruje dokument podepsany mnou a společnosti Beko a obhajuje se tim že s 3. Osobou ( moji pritelkyni) uzavrel po telefonu dohodu na vraceni 50% častky .
Ad 1. O dohodu se nejednalo,dal ji to vedet ako hotovou vec bez toho aby ji nabidnul ze zbozi muze vratit v 14 deni lhute..namisto toho šmelil a ponuknul ji jenom polovinu penez
Ad 2 . Na zaklade toho sem se stavil na pobočce osobne abych je naučil paragrafy obledne zakonu o ochrane spotrebitele a podminky 14 denniho odstoupeni od smlouvy,načež sme podepsali prislušnej dokument s mojim č.učtu
AD 3. Pan K. i napriek tomuto dokumentu ktory musel videt (jinak by nevedel me čislo učtu kam posilal penize) ignoroval vnem uvedebych cca 400 kč a zaslal mi na učet 200 kč.
Ad 4. Když sem prisel na pobočku se stežovat,papir ho nezajimal,jeste mne a moji pritelkyni obvinil že sme podvodnici ,bez jakychkoliv dukazu ,jen na zaklade jeho domnenek
Ad 5. Na prečteni zákonem stanovenych podminek na ochranu spotrebitele a podminek o vraceni zboži ve 14 denni lhute reakoval posmešným vyrazom tvare a slovy že neni pravník aby znal zakony


Produkt

Aretačni šroby pračky Beko


Požadované řešení

Navraceni plne castky penez jak je napsano v dokumentu o odstoupeni od smlouvy a podepsáno obema stranami.
Omluvu p. K. Beko showroom Nové Butovice


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.2.2019 14:05, před rokem

Odstoupení od kupní smlouvy je jednostranným právním jednáním, přičemž k jeho účinností je nezbytné, aby bylo doručeno druhé straně. Jestliže existuje právní nárok na odstoupení, smlouva zaniká v okamžiku, kdy strana mající tento nárok prokazatelně oznámí straně druhé, že jej využívá. V případě odstupování od kupní smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží jsou na rozdíl od jiných případů odstupování zákonem přesně vymezeny lhůty, v nichž je zapotřebí jednat.

Spotřebitel má dle § 1829 odst. 1 písm a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží na to, aby odstoupení u prodávajícího uplatnil. V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání.

Prodávající nemůže svévolně snížit navrácenou částku. Dle § 1833 občanského zákoníku je možné pouze to, aby si prodávající nárokoval tzv. snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jestliže k takovému snížení vrácené částky dojde, měl by prodávající prokázat, na základě čeho se tak stalo, a to např. doložením fotodokumentace.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení, spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2019 09:31, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.