Společnost


Elmont-ch, spol. s r. o.

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#30800Neuznaná reklamace - zaslán obchodem jiný typ vysavače

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 8 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.02.2019, před rokem

Pavla Hodoňová

Znění stížnosti

Objednala jsem si přes e-shop dne 1.1.2019 vysavač ETA MANOA za Kč 1911,-, který mi byl do týdne doručen. Po rozbalení byl krátce vyzkoušen. Po vyzkoušení vysavače jsem zjistila, že mi byl poslán vysavač sice stejné značky, stejné barvy, ale nižšího příkonu. Objednala jsem si vysavač o příkonu 900W a obchod mi poslal pouze o příkonu 700W. Po zjištění tohoto problému jsem ihned kontaktovala obchod a trvala jsem na výměně zboží, protože vysavač měli stále v nabídce. Obchod přiznal chybu v expedici s tím, že mám vysavač poslat zpět, a vrátí mi peníze. Vysavač byl stále v nabídce za poněkud vyšší cenu Kč 2493,-. Opět mi bylo sděleno, že ho bohužel nemají a že mi ho na koleně vyrobit neumí. Když jsem upozorňovala na fakt, že vysavač jsem již vyzkoušela,protože jsem netušila, že je to jiný typ, bylo mi odpovězeno, že se s tím reklamační oddělení nějak popere. Vysavač jsem očistila od viditelných nečistot a poslala zpět. Obchod celou záležitost uzavřel s tím, že mi z částky vysavače odečetl částku za nadměrné znečištění 300,- Kč a 149,- Kč za Eta UniBag 990068000 4ks. Neproplatili mi ani poštovné ve výši 211,- za vrácení vysavače. Nyní obchod už nereaguje na mé maily, ve kterých nesouhlasím s uzavřením tohoto případu.


Produkt

Vysavač ETA Manoa 2501 90000


Požadované řešení

Doplacení do kupní ceny částku Kč 449,- a proplacení poštovného Kč 211,-


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.2.2019 17:03, před rokem

Z uvedené stížnosti není zcela zřejmé, zda spotřebitelka uplatnila reklamaci zboží, nebo zda odstoupila od smlouvy uzavřené přes internet do 14 dní od převzetí zboží. Níže tedy popíšeme obě varianty.

Pokud spotřebitelka uplatnila reklamaci platí následující:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Pokud věc nemá deklarované nebo sjednané vlastnosti (deklarovaný příkon), může kupující v rámci uplatněné reklamace požadovat dle § 2169 občanského zákoníku primárně dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud je ale možné věc jednoduše opravit nebo vyměnit nějakou její součást bez zbytečného odkladu, mají tyto způsoby vyřízení reklamace přednost. Nelze-li vyřídit reklamaci opravou nebo výměnou za nový kus, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy v rámci reklamačního řízení se ruší smlouva od počátku, spotřebitelka vrátí prodejci zboží a on jí celou zaplacenou částku, kterou není oprávněn ponížit o opotřebení apod. Spotřebitelka má rovněž nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených na reklamaci (např. na proplacení poštovného, které při reklamaci vynaložila).

Pokud spotřebitelka uplatnila odstoupení od smlouvy ve 14 dnech:

Spotřebitelka má dle § 1829 odst. 1 písm a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží na to, aby odstoupení u prodávajícího uplatnila. V návaznosti na to má prodávající povinnost jí dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od ní na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitelka ještě nevrátila zboží nebo neprokázala jeho odeslání. Taková skutečnost však nenastala.

Co se týká snížení navrácené částky, dle § 1833 občanského zákoníku je možné pouze to, aby si prodávající nárokoval tzv. snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je třeba uvést, že účelem 14 denní lhůty pro odstoupení je umožnění spotřebiteli ozkoušet zboží - běžné zkoušení zboží je tedy v pořádku a prodávající může snížit částku jen za poškození které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To že se zbožím bylo nakládáno takovýmto způsobem by měl prodávající být schopen prokázat, pokud chce částku snížit. V tomto případě náklady na vrácení zboží nese spotřebitelka.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení, spotřebitelka tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. Nevrácením celé částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebitelce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2019 09:51, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.