Společnost


DASI s.r.o.

Počet nahlášených stížností:7
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#30808Nevyřízená reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
21.02.2019, před 2 lety

Martina Macháčková

Znění stížnosti

Stejný případ jako předchozí. V prosinci 2018 objednán náramek Honor Band 4, doručen Honor Band 4 running (zjištěno pod stromečkem), který nemá funkce objednaného, např. neměří tepovou frekvenci. Dne 25.12. 2018 jsem zaslala email s popisem problému. Odpověď jsem obdržela 7.1.2019 (do 6.1. měli dovolenou) Ačkoli dne 25.12., tedy v době zaslání reklamace, to bylo ještě ve 14-ti denní době od doručení, nepožadovala jsem výslovně odstoupení od smlouvy, protože obchod v tu dobu nabízel i model, který toto splňuje a cenově přesně odpovídal zaplacené částce, požadovala jsem výměnu za tento. Dle instrukcí v emailu jsem zaslala zpět s průvodním dopisem (dne 9.1.2019, 10.1. doručen) a čekala. Po 30-ti dnech bez odezvy. Žádné potvrzení o převzetí nebo přijetí. Neuvádí tel. číslo, proto jsme zaslala další email se žádostí o vrácení peněz, protože jsem zjistila, že model, za který jsem původně požadovala vyměnit již eshop na stránkách ani nenabízí. Nevrátilo se mi ani potvrzení o přečtení emailu, nereagují.
Stránky s parametry mnou objednávaného zboží jsem si naštěstí včas uložila, na eshopu již není.


Produkt

Honor Band 4


Požadované řešení

Vrátit částku 1204,- Kč, což je částka včetně poštovného. Dodán jiný výrobek, než objednaný, proto nevím, proč bych měla platit dopravu. Už tak jsem vynaložila prostředky na vrácení zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.2.2019 09:12, před 2 lety

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány, může spotřebitel věc reklamovat. Prodávající je podle § 19 zákona o ochraně spotřebitele povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitel tak má následně právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zaplacené peněžní částky za zboží.

Byla-li spotřebiteli dodána vadná věc, porušil prodávající svou smluvní povinnost. Prodávající v takovém případě nese odpovědnost za škodu, která byla v souvislosti s tímto porušením smluvní povinnosti spotřebiteli způsobena (tedy je povinen nahradit poštovné, které spotřebitel zaplatil při objednání zboží).

Nevyřízením uplatněné reklamace ve lhůtě 30 dní ode dne uplatnění, pokud nebyla prokazatelně sjednána mezi stranami lhůta delší, se dopouští společnost přestupku. Spotřebitel má v takovém případě možnost podat podnět České obchodní inspekci k provedení kontroly.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.2.2019 12:56, před 2 lety

Spotřebitelka nám sdělila, že má k věci doplňující informace. Stížnost na ni tedy přeřazujeme, aby je mohla doplnit.


Martina Macháčková

Uzavření stížnosti

Publikováno
22.2.2019 13:19, před 2 lety

Hodnocení:

Komentář: Na účet jsem bez jakékoli komunikace (dokonce se mi nevrátilo ani potvrzení o přečtení emailu s výzvou na vrácení peněz) obdržela 1090,- Kč, což je částka bez poštovného. Na které mám sice nárok, ale těch 114,- Kč mi nestojí za to.
Proto stížnost uzavírám, i když řešení reklamací tímto způsobem je velmi nestandartní. Žádné potvrzení o převzetí zboží k reklamaci, žádné vyjádření k jejímu průběhu nebo ukončení a 30-ti denní lhůta také nedodržena.