Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:101
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#30844Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14ti dnů

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

10 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.02.2019, před 2 lety

Marcela Kopalová

Znění stížnosti

Dobrý den,
Dne 20.2.2019 u mne zazvonil pán, který hned mezi dveřmi lamentoval, co vše moji dodavatelé elektřiny a plynu neudělali a že jen kontrolují ceny a jejich spolehlivost. Bohužel jsem podepsala závaznou přihlášku. Hned druhý den jsem do společnosti poslala doporučeně výpověď a následně i e-mailem, kam jsem také přiložila zrušení plné moci a souhlasu s nakládáním osobních údajů. E-maily se mi zdají podvodné jako celá společnost. Na bezplatnou linku se také nedá dovolat. Touto cestou bych chtěla pomoci s ukončením této přihlášky, opravdu nemám zájem se podílet na výběrovém řízení, což jsem i několikrát pánovi sdělila.
Děkuji předem za pomoc.

M. Kopalová


Produkt

Nekalá činnost, lživé a nepřesné informace


Požadované řešení

Zrušení přihlášky, zrušení plné moci a zrušení nakládání s osobními údaji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.2.2019 08:20, před 2 lety

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Pokud by se podnikatel vyhýbal převzetí dopisu, uplatní se zákonná domněnka, že odstoupení zasílané prostřednictvím pošty došlo prodávajícímu třetí pracovní den po odeslání. Podnikatel v případě nesouhlasu musí pozdější termín doručení prokázat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2019 14:48, před 2 lety

Spotřebitelka nám sdělila, že společnost jí zrušení přihlášky potvrdila SMS zprávou a e-mailem, takže by věc již měla být vyřešena. Spotřebitelce doporučujeme, aby si všechna potvrzení o zrušení přihlášky pečlivě uložila, aby jimi mohla zrušení prokázat v případě, že by společnost v budoucnu vznesla nějaký další nárok. Vzhledem ke sdělení spotřebitelky stížnost uzavíráme.


Marcela Kopalová

Uzavření stížnosti

Publikováno
4.3.2019 14:48, před 2 lety

Hodnocení: