Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:101
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#30853Uvedení v omyl při přihlašování do "výběrového řízení"

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.02.2019, před 2 lety

Tomáš Mentlík

Znění stížnosti

Průběh obdobný jako u ostatních - fráze o vysokých maržích, v časové tísni a v zamčeném domě apod., následně si dotyčný agent zkopíroval faktury s EANem, nechal mne podepsat Souhlas s nakládáním s daty a tzv. předsmluvní informace. Vzhledem k tomu, že byly k dispozici udaje jen od PRE a.s. a PPAS nemá, slibil se stavit druhý den v půl 12. Nicméně hned cca za půl hodiny mi přišla SMS, že přihláška není úplná, ale potřebné si zajistí vlastními silami. Nyní jsem bombardován SMS zprávami, že ověřují správnost atd. Odpověděl jsem jim, že byla podepsána na základě nedoložených informací, takže ať ji považují za neplatnou, což jim písemně potvrdím. Jejich formulář o odstoupení ze smouvy jsem pochopitelně, neobdržel.
Prosil bych jen o informaci, že bude-li postačovat odstoupení od "tzv. "předsmluvní" informace a zakázání nakládání s mými daty.
Děkuji
S pozdravem
Tomáš Mentlík


Produkt

přihlášení do výběrového řízení na výběr dodavatele energií - mají pouze PRE, nicméně PPAS asi nějak získají, pokud se dostanou do domu - jen znají smlouvu, tedy datum podpisu -na dva roky, podepsanou před půl rokem.


Požadované řešení

Informaci, jak mám postupovat, postačí-li odstoupení. od podepsaného dokumentu. U PRE jsem si zjišťoval, nemohou-li zablokovat jakékoli manipulace s mou smlouvou, což mi vyloučili. Jedná se sice o jakési přihlášení do výběrového řízení, ale text se mi jeví spíše jako smlouva. Jinak mi bylo řečeno, že nemám od čeho odstupovat, neboť všechny písemné materiály mám u sebe. Oni však elektronickou podobu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2019 16:15, před 2 lety

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Zároveň je ale také vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2019 09:30, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.