Společnost


SAVING EUROPE s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#30859Odstoupení od smlouvy - čistička vzduchu Spirion model K05B

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.02.2019, před 4 lety

Jiří Schlesinger

Znění stížnosti

Čistička vzduchu Spirion model K05B byla zakoupena v říjnu 2018 jako budoucí vánoční dárek.Její provoz začal tedy ve vánoční svátky 2018.Vzhledem k tomu,že přístroj reagoval tak,že místo aby prach likvidoval,tak sám sebou vytvořený prach roznesl dokonale po celém bytě.Prach vytvořený z vody vyvíječem parní mlhy je zionizován a ulpívá(i ulpěl) na všech površích v celém bytě.T.j.i na svislých plochách a v každém záhybu,na jehličí stromku,každém drátku,el přívodu atd.atd.Zkrátka všude.Podle rozsáhlé korespodence s dodavatelem i telefonátech údajně toto způsobuje upravovaná-tedy-"tvrdá voda".Ta je ovšem na 80% našeho území.Proto dodavatel doporučil používat destilovanou nebo upravenou vodu. Protože do čističky se podle návodu má používat vodovodní voda,a je to potvrzeno i v emailové korespondenci,má tedy tento přístroj v podstatě neodstranitelnou vadu navíc zjištěnou již do půl roku po zakoupení.Nemohu mít čističku vzduchu,která místo čištění naopak prach vyvine a ještě ulpí úplně všude.O neodstranitelnou vadu jde už také proto,že ani v návodě,ani v záručním listu není jakákoliv zmínka o vadách způsobených možným použitím vody z běžného rozvodu vody.Přístroj nemá ani zabudovanou vzájemnou blokaci finkcí ionizace a vývoje mlhy.Navíc i při odděleném provozu těchto dvou funkcí k usazování "vyvinutého prachu" Sice v menší míře ale ANO.dochází.Vše popsáno v korespondenci s dodavatelem.


Produkt

čistička vzduchu Spirion model K05B s funkcemi "filtr studené katalýzy,filtr s aktivním uhlím,antibakteriální filtr,hepa filtr - vysoce účinný,uvolňování aniontů,ultrafialové světlo k účinné sterilizaci vzduchu,zvlhčovač.


Požadované řešení

Odstoupení od kupní smlouvy.
Předmět smlouvy „Čistička vzduchu“ SPIRION model K05B
Odůvodnění:
Přístroj místo aby prachu místnost zbavoval, tak jej naopak po celé místnosti rozšíří a usadí na jakékoli ploše svislé i vodorovné (zkrátka na všem vybavení v místnosti (bytě). Tím pádem nemá vlastnosti, které lze důvodně od něj očekávat.

Přesná citace občanského zákona :
- Jestliže nemá vlastnosti, které vám prodávající či výrobce popsal nebo které jste mohli očekávat na základě reklamy.
- Když neodpovídá vzorku, podle kterého jste si věc vybrali nebo pokud se nehodí k účelu, k jakému se obvykle používá.
-Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy věc nedisponuje garantovanými parametry. Například vás k nákupu zboží zlákala informace sdělená v televizní reklamě, která byla přinejmenším klamavá. Zde máte nárok zboží okamžitě vrátit.
Neobstojí ani ten argument, který se snažil uvést váš pracovník v telefonickém hovoru, a sice to, že v přístroji je potřeba pro vývoj mlhy použít destilovanou, nebo upravenou vodu.
Tato důležitá okolnost prodeje není uvedena ani v návodě na použití a ani v žádném jiném prodejním dokumentu.
Zařízení samotné nemá nastavenou blokaci funkcí tak, aby jedna blokovala druhou. V tomto případě aby ionizace blokovala vývoj mlhy či opačně. Při automatickém spuštění se spustí veškeré obsažené funkce zařízení. Nákupem destilované vody se činnost čističky značně prodražuje. Min 8 Kč za litr denní spotřeba cca 1,5 l za cca 12 hodin provozu

Proto toto lze považovat za neodstranitelnou vadu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.2.2019 16:44, před 4 lety

Spotřebitel by měl uplatnit reklamaci, neboť nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel požadovat opravu věci nebo dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky uvedené v § 2161 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Navíc může spotřebitel odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv). Odstoupení je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Na žádost spotřebitele zde ještě přenecháváme prostor pro doplnění příloh.

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.3.2019 17:28, před 4 lety


Jiří Schlesinger

Čeká se na vyjádření prodejce.
Můj stav se nemění a ani měnit nemůže, jelikož i podle vyjádřebí prodejce pokud se bude používat vodovodní voda bude čistička stále tvořit prach z vody, který sama nezlikviduje což by jako čistička vzduchu měla.Z toho plyne, že reklamovat ji nemá cenu a že jde o trvalou vlastnost tedy vadu,která za:
1.Nebyla deklarována.
2.Je v podstatě neodstranitelnou vadou.
3.Neni na ni upozorněno ani v návodě ani v záručním listě.
4.I v návodě (i korespondenci) je uvedena vodovodní voda pro používání
Pro názornost zasílám přílohy jaké škody může tato čistička způsobit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2019 15:21, před 4 lety

Společnost nás kontaktovala a doložila komunikaci, z níž vyplývá, že spotřebitel byl informován o tom, že pro namítané nedostatky má právo věc reklamovat. V e-mailové komunikaci prodávající sdělil spotřebiteli také postup, jak věc reklamovat. I z podané stížnosti však vyplývá, že k reklamaci doposud nedošlo, takže prodávající neměl možnost výrobek posoudit v reklamačním řízení.

Právo, kterého se spotřebitel domáhá, vyplývá z toho, že věc má vadu. Aby bylo možné dojít k takovému závěru, musí mít prodávající možnost výrobek posoudit v reklamaci dle § 19 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jestliže společnost i přes přesvěcení spotřebitele vyhodnotí reklamaci negativně (neshledá vadu), má spotřebitel možnost vyřízení reklamace rozporovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o reklamaci v rámci šesti měsíců od převzetí věci, uplatní se § 2161 odst. 1 občanského zákoníku, tedy vyvratitelná domněnka vadnosti zboží, jež klade na prodávajícího zvýšené nároky při odůvodňování případného zamítavého stanoviska při reklamaci.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl reagovat.

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.3.2019 23:12, před 4 lety


Jiří Schlesinger

V prvé řadě: Není zde vidět škoda kterou čistička způsobila protože se přiložil jen jeden obrázek zatím co jsem jich poslal aspoň deset.Takže přiložený obrázek je dost nerelevantní.Nedovolilo mi to poslat obrázků více.

Abych učinil zákonným podmínkám za dost tak dnes jsem tedy poslal k reklamaci čističku dodavateli.S velkým risikem že nebudu mít ani peníze ani čističku ale jen "nějaký" podací lístek, který je mi v našem právním systému platný asi tak jak mrtvému zimník.Nevím co chce dodavatel zjišťovat když i podle jejich dosavadního vyjádření to bude čistička s vodovodní vodou dělat stále.A na jiné použití jsem nebyl při koupi upozorněn a ani není popsáno v návodě či záručním listě.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.4.2019 08:49, před 4 lety

Tímto žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.4.2019 22:00, před 4 lety


Jiří Schlesinger

I když nesouhlasím s termínem "reklamace" a stále trvám na odstoupení od smlouvy, přišlo mi zamítnutí reklamace odůvodněné tímto "ODBORNÝM POSOUZENÍM".které přikládám.Netroufám si přiložit vlastní dokument zamítnutí a ani originál mé odpovědi na ni jelikož tyto stránky mi nedovolují přiložit více příloh a tak považuji za relevantnější zaslanou přílohu vlastní zkoušky pro lepší pochopení.
Zamítnutí se pokusím poslat v další části.

Moji odpověď na toto zamítnutí (a tedy i "posouzení") zasílám přetištěnou (přenesenou) z originálu ZDE:
Saving Europe
Gen Svobody 48/22
Šumperk

Reakce na zaslané zamítnutí reklamace a přiložený protokol k tomuto zamítnutí.

Dobrý den
V prvé řadě i nadále trvám na odstoupení od smlouvy, která je předmětem našeho sporu. Předmětem sporu nebyla prvotně reklamace zboží.

Cituji :
Jestliže společnost i přes přesvědčení spotřebitele vyhodnotí reklamaci negativně (neshledá vadu), má spotřebitel možnost vyřízení reklamace rozporovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o reklamaci v rámci šesti měsíců od převzetí věci.

Odůvodnění:
Posouzení nebylo provedeno žádnou zkušební laboratoří ani žádným podobným ústavem.
Je provedeno pouze samostatnou fyzicky podnikající osobou vlastnící firmu – opravnu elektrospotřebičů - pouze s tímto majitelem jako zaměstnancem. Není ji tedy možno považovat „odborné posouzení“ ve smyslu požadavku zákona.

Zpráva : “Odborné posouzení funkčnosti spotřebiče“
sice potvrzuje plnou funkčnost spotřebiče, která mimochodem nebyla vůbec napadnuta,
ale vůbec nedokládá ono deklarované neusazování prachu. Rčení je pouze rčením a nic jiného. Pokud jste tomuto posuzovateli nedali k dispozici mé foto dokládající, co to dokáže udělat za spoušť tak, nevěděl, co má vůbec dokladovat. Jinak by musel udělat fotodokumentaci před a po zkoušce. Z každé fotky je totiž z příslušné tabulky EXIF možno vyčíst kdy byla pořízena a to by už byl vypovídající materiál.
Zkouška byla z vaší strany provedena pouze jako alibismus jelikož podle zákona již nemůžete reklamaci zamítnout jednoduše (když se vada projevila do půl roku) tudíž není ani relevantní a zavání to tím, že je provedena na určené zadání, a to tak, že v podstatě mě má označit jakože si něco vymýšlím, a to i přestože jsem dodal k případu fotodokumentaci.

„Jakási“ snížená propustnost prachového filtru nemůže být po pár hodinách provozu /u mě asi 30h a u zkoušejícího cca také/ takovou vadou aby už filtr téměř vše propustil. Jinak by to totiž byla také závažná vada, navíc zjištěná také do půl roku.

Ač nerad přistoupím k opětovnému provozu čističky, která mi vše znovu zaneřádí tak, abych pořídil novou fotodokumentaci stavu ploch před spuštěním a potom, kdy zkoušku ukončím.
To už ovšem nebudu řešit s Vámi, ale s dalšími orgány a organizacemi u kterých se mohu dovolat svého práva.

V Prostějově 13.4.2019 Jiří Schlesinger

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.4.2019 11:25, před 4 lety

Co se týče provedeného posouzení v rámci reklamace, žádný právní předpis neukládá prodávajícímu nechat věc posoudit zkušební laboratoří či obdobným ústavem. Ustanovení § 2161 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví toliko následující: "Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí." Předmětné ustanovení zakládá tzv. vyvratitelnou domněnku vadnosti zboží v období 6 měsíců od jeho převzetí, kdy musí v případě zamítnutí reklamace prokázat, že vada na věci není.

K tomu však může být dostačující i důkladné posouzení samotného prodávajícího či servisního partnera, pokud poskytne kupujícímu spotřebiteli dostatečně obsáhlé odůvodnění zamítnutí reklamace.

V daném případě je mezi stranami stále spor o to, zda je výrobek vadný, či nikoliv. Závěry prodávajícího může spotřebitel pochopitelně rozporovat, jak dle doložené komunikace učinil. Pokud se přesto o vadě nepanuje shoda a kupující spotřebitel je přesvědčen o tom, že věc vadná je, může nechat znalecký posudek zpracovat sám, a pokud ukáže, že namítaný problém je vadou, bude mít kromě nároku na odstoupení od smlouvy, protože reklamace nebyla ve lhůtě 30 dnů vyřízena správně, nárok také na úhradu znalečného, coby účelně vynaloženého nákladu spojeného s reklamací dle § 1934 občanského zákoníku.

Vzhledem k závěrečné části vyjádření spotřebitele stížnost uzavíráme.