Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:436
Z toho za letošní rok:64
Stále v řešení:26
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

81%
19%
Toto skore je založeno na 131 stížnostech.

#30860Neoprávněné stržení peněz z účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.02.2019, před 3 měsíci

David Mrázek

Znění stížnosti

Stržení peněz z účtu i když jsem jasně zvolil, že chci pouze daný produkt vyzkoušet určité období.

Prosím o informaci zda níže uvedená podoba žádosti, kterou jsem pouze napsal na email společnosti (service@c-date.cz) stačí k tomu, aby vše proběhlo bez problému, zrušili moje členství i prémiový účet a nebyl jsem společnosti nic dlužný.

E-mail:
prosím o odstoupení od smlouvy se společností Interdte S.A., zrušení automatického prodloužení premium účtu a smazání profilu z důvodu nevyužívání služeb na Iterdate.
Produkt:

VIP členství, Vedeno na e-mail: (uveden v referenčních údajích)


Produkt

Seznamka


Požadované řešení

Informace, zda takto odstoupení od smlouvy stačí. žádost napsaná den po stržení platby.
Zrušení účtu a prémiového členství, žádné další poplatky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2019 21:01, před 3 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné e-mailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
26.2.2019 17:18, před 3 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese zdenek.vencl@c-date.com,

děkujeme Vám.


David Mrázek

Uzavření stížnosti

Publikováno
2.3.2019 11:49, před 3 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Děkuji, vše proběhlo v pořádku.