Společnost


ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#30899Poškození notebooku při opravě

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny

Detail stížnosti

Publikováno
25.02.2019, před 3 lety

Ladislav Podolák

Znění stížnosti

Dne 15.2.2019 jsem převzal "opravovaný" notebook ze servisu.
Stav NTB před odesláním do servisu:Notebook standardně fungoval. Jede o herní notebook Lenovo, který má dvě graf.karty. Oprava se týkala herní graf. karty nVidia GTX 860m 4GB. NTB fungoval na druhou grafickou kartou.Stav zařízení po vrácení z opravy:Notebook nejde vůbec zapnout.Sled–> detekována závada na graf.kartě nVidia GTX+objednání-> souhlas s cenou-> bohužel se oprava nepovedla ani s novým čipem (vyjádření ABAX)->návrh na odeslání kolegům (ABAX)-> souhlas s postupem-> Vracíme bez opravy,zakázka je v našem servise i u kolegů neopravitelná(ABAX).Po převzetí NTB bylo zjištěno, že je plně nefunkční. Dotaz (v den převzetí NTB) na ABAX, je yjádření ze servisu :Změna stavu u opravy se bohužel může stát, není vždy v našich silách uvést NB do stejného stavu než byl před opravou (viz servisní podmínky odstavec 6).Po dalším dotazu na reklamační oddělení sděleno:..notebook byl vracen bez opravy, není tedy co reklamovat.


Produkt

Herní notebook Lenovo Y50-70, seriové číslo:CB34224312


Požadované řešení

Finanční kompenzace.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2019 09:19, před 3 lety

Opravna, tj. poskytovatel služby, odpovídá za stav zboží, ve kterém jí je toto zboží předáno za účelem provedení závazku, tj. opravy. V takovém stavu, a s provedeným závazkem, je povinen následně zboží spotřebiteli vrátit, v souladu s § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud při provádění závazku došlo ke změně stavu věci, tj. způsobení škody, je spotřebiteli její poskytovatel tuto škodu povinen nahradit, a to buď uvedením do původního stavu nebo finanční kompenzací, v souladu s § 2951 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Spotřebitel by měl mít v přijímacím protokolu potvrzen stav, ve kterém bylo zboží od něho převzato. Pokud spotřebiteli došlo zboží v jiném stavu, má právo na náhradu škody, která byla na věci způsobena. Je potřebné, aby spotřebitel zjištěné poškození namítal, co nejdříve po převzetí věci od dopravce, neboť prohlídka věci má proběhnout podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku, nahradí dle § 2944 občanského zákoníku její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak.

Škodu zhotovitel hradí v penězích, jen pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Pokud se nepodaří vyřešit spor vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2019 10:02, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.