Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1800
Z toho za letošní rok:318
Stále v řešení:104
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 441 stížnostech.

#30909Nevědomé stržení částky 2.247 Kč za prodloužení prémiového členství

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
25.02.2019, před 3 měsíci

Jakub Wrzecionko

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 24.1.2018 jsem si aktivoval měsíční zkušební prémiové členství a bylo mi strženo 156 Kč. Při kontrole svého účtu jsem zjistil, že mi bylo dne 25.2.2019 strženo 2.247 Kč, při prostudování obch. podmínek jsem zjistil, že se doba automaticky prodlužuje, na toto jsem nebyl nijak upozorněn. Prosím o zrušení prémiového členství a navrácení poměrné části stržené částky 2.247 Kč.
Psal jsem již několik emailů se žádostí o zrušení členství, ovšem bez jakékoliv odezvy.


Produkt

Neoprávněné stržení částky za prodloužení prémiového účtu od spol. be2


Požadované řešení

Zrušení členství, vč. vymazání veškerých údajů a celého profilu
Vrácení neoprávněně stržené částky, nebo její poměrné části


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2019 13:48, před 3 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pokud spotřebitel výpověď placeného členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
26.2.2019 17:20, před 3 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.


Jakub Wrzecionko

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.2.2019 09:28, před 3 měsíci

Dobrý den,

podal jsem výpověď členství formou emailu s přihlašovacími údaji.
Přišla mi tato odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Toto je potvrzení Vaší výpovědi.

Vaše Prémiové členství bude ukončeno dne
25/05/2019

Vaše Prémiové členství již nebude obnovené a nebudou požadované žádné další platby.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme Vám za využití našich služeb.


S přátelským pozdravem
Academic Singles zákaznický servis
____________________
e-mail: zakaznickyservis@academic-singles.cz
http://www.academic-singles.cz

be2 S.à.r.l. 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
Commercial Register , B 123206
Managing Director: Laetitia Pateau


Beru tedy věc za vyřízenou a doufám, že se další platby nestrhnou, byť jen "nedopatřením" že by se na to zapomnělo...

Nicméně informace o prodloužení účtu po měsíčním zkušebním členství je napsána světle šedou barvou ve spodní části stránky při zadávání platební karty, tato praktika se mi zdá nekalá.

Pro jistotu jsem zaslal výpovědní dopis s dodejkou na adresu společnosti do Lucemburska.

S pozdravem,

Jakub Wrzecionko

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.2.2019 09:43, před 3 měsíci

Jestliže společnost veřejně sdělila spotřebiteli uvedené informace, je to pro ni závazné. V případě jakýchkoliv dalších pokusů o stažení peněz z karty, může spotřebitel podat u banky reklamaci (chargeback) a vůči společnosti se odkázat na sdělení společnosti, že již další platby neproběhnou.

Platební stránka obsahuje informaci o automatické prolongaci, avšak dle našeho názoru nedostatečným způsobem. Je zarážející, že ostatní text je uveden černou barvou, která v kombinaci se světlým podkladem umožňuje jednoduché přečtení, zatímco poučení o automatické prolongaci je uvedeno šedým písmem na šedém podkladu, takže je o poznání méně čitelné a přehlédnutelné. Závazně posoudit, zdali je poučení poskytnuté takovou formou dostatečné však přísluší jedině soudu. Pokud by však dostatečné nebylo, nevznikla by na straně spotřebitele povinnost uhradit poplatek za prodloužené členství.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost reagovat, případně stížnost uzavřít..


Jakub Wrzecionko

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.2.2019 14:43, před 3 měsíci

Dobrý den,

ve vyjádření ze strany společnosti be2 bylo sděleno, že jsem byl o prodloužení prémiového účtu informován při zadávání platební karty, vrácení stržené částky tedy nebude provedeno.
Dle mého názoru však byla tato informace nedostačující, neboť byla vyobrazena velmi nevýrazně, tj. lehce přehlédnutelně.

Nevím jestli má smysl jít do soudního sporu z důvodu nejasného výsledku.

S pozdravem,

Jakub Wrzecionko

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2019 16:00, před 3 měsíci

Rozhodnutí, zda věc řešit dále je na spotřebiteli. Vzhledem k tomu, že v rámci služby VašeStížnosti.cz již není možné spotřebiteli poskytnout další pomoc, jsme nuceni stížnost uzavřít.