Společnost


ATELI Investment, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:64
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#30926Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 17 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
25.02.2019, před 4 měsíci

Eva Saková

Znění stížnosti

Dne 23.1.2019 jsem zaplatila převodem z účtu plavky. Na můj e-mail přišla odpověď 24.1. 2019 o uhrazení mé zakázky. Do dnešního dne stále nic nedorazilo. Mám dojem, že se jedná o podvod. Žádám o vrácení peněz. Na e-mail nikdo neodpovídá. Telefon nefunguje.
Zakázka číslo 1190096880.


Produkt

jednodílné plavky v hodnotě 469, Kč


Požadované řešení

Pokud zboží nepřijde do 1.3. 2019 vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2019 21:03, před 4 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
12.3.2019 08:17, před 4 měsíci

Dobrý den, dle sledovacího čísla Vaší zásilky, je Vaše zásilka na cestě k Vám.
Na Váš email jsme Vám nyní zaslali číslo Vaší zásilky, pro sledování doručování zásilky.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohledně Vaší zásilky, napište nám prosím na náš email.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

S přátelským pozdravem
Tým pošta zdarma
email: info@postazdarma.
ATELI Investment, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.3.2019 08:30, před 4 měsíci

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost zpět na spotřebitelku, aby mohla výše uvedené potvrdit a případně stížnost uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.4.2019 20:38, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Eva Saková

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.4.2019 21:41, před 3 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Děkuji, zásilka byla doručena.