Společnost


BLUE OCEAN Management s.r.o.

Počet nahlášených stížností:83
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#30969Faktura za 3 ks LED žárovek za 1815,-kč

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.02.2019, před rokem

Hana Čermáková

Znění stížnosti

Dobrý den,
taktéž mám problém se smlouvou od LAMA energy vs. dárek zdarma. V srpnu 2016 u mých dveří zazvonily dvě osoby od Lama en., nabízely dodávku levnějších energií....já podepsala-odběr měl být zahájen v prosinci 2019. Stávající dodavatel mi ale nabídl slevu (výhodnější než Lama), tudíž jsem pokračovala se stávajícím dodavatelem. Před 14 dny mi dorazil dopis s fakturou na částku 1815kč. Faktura vystavena 8.2.2019 splatnost na faktuře 22.2.2019. V přiloženém dopise jsem měla pokyn uhradit částku do 14-ti dnů od doručení dopisu-ten dorazil 14.2.2019. Zjišťovala jsem vše u Lama en. a u stávájícího dodavatele. Lama en. mi sdělila, že smlouva v prosinci 2018 zanikla ze strany Lama en. a mám se domluvit s Blue ocean. Já jsem smlouvu nevypověděla, neodstoupila a ani jsem nebyla informována o zániku smlouvy. Nicméně mne nikdo neupozornil, co se může stát. Dnes jsem dohledávala staré dopisy atp. Našla jsem od Lama en. příchozí dodatek ke smlouvě, který jsem jim měla podepsaný poslat, ale to se nestalo.
Při komunikaci s "call centrem" Blue oc. mi paní tvrdila, že jsem podepsala kupní smlouvu, aniž by věděla s kým hovoří, k ověření totožnosti došlo až na závěr-můj dotaz: "Jak víte, že jsem podepsala kupní smlouvu, když ani nevíte s kým hovoříte?!" Paní stále tvrdila, že jsem podepsala a že mi smlouvu pošle emailem. Nyní čekám na příchozí email. Já podepsala pouze smlouvu s Lama en.!


Požadované řešení

vrácení žárovek nebo platba za přiměřenou cenu (cca dohromady 300kč)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.2.2019 11:49, před rokem

Při podomním prodeji zástupci dodavatele energií obvykle uzavírají dvě smlouvy. Jednou je samozřejmě smlouva o dodávkách energií a druhou překvapivě kupní smlouva na sadu LED žárovek. Někdy navíc každou smlouvu uzavírá spotřebitel s jinou společností. Často prodejci prohlašují, že žárovky dostává spotřebitel jako dárek. To, co však spotřebitel na místě podepisuje, není předávací protokol. Jde o kupní smlouvu dle které se cena LED žárovek odvíjí od toho, zda si ponechá spotřebitel smlouvu s dodavatelem energií.

Spotřebitel má však nárok na to, aby užil své zákonné právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek energií bez jakékoliv sankce. Jakmile spotřebitel od smlouvy o sdružených dodávkách energií odstoupí (popřípadě smlouvu vypoví), dle ustanovení § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se automaticky zruší i smlouva, která je s ní provázaná, tedy smlouva kupní. Obě strany pak mají povinnost vrátit vše, co plnily. Spotřebitel je povinen vrátit žárovky. V opačném případě by musel jejich hodnotu nahradit.

Není-li již dobře možné žárovky nepoužité a nepoškozené vrátit, je spotřebitel povinen nahradit podnikateli obvyklou cenu žárovek, případně cenu, o kterou se jejich hodnota oproti ceně obvyklé snížila. Obvyklou cenou není cena určená ve smlouvě, nýbrž cena, které by bylo dosaženo při prodeji obdobné věci ve stejné době a v obvyklém obchodním styku. Bude-li spotřebitel i přes splnění výše uvedeného nadále ze strany podnikatele kontaktován, doporučujeme takový postup podnikatele hlásit Energetickému regulačnímu úřadu. V případech, kdy vznikl spor o obvyklou hodnotu žárovek, které spotřebitel podnikateli nevrátil nebo je vrátil použité či poškozené, doporučujeme podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2019 09:39, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.