Společnost


Sconto Nábytek, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:42
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#30978Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 1 den 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.02.2019, před 7 měsíci

tereza mladonicka

Znění stížnosti

měla jsem objednanou skříň tak dobrý v pátek volala pěkně nepříjemná paní, že v pondělí dorazí kurýr. Tak jsem byla celý den doma na telefonu čekám na zvonek a nic v 16:45 volám a bylo mi řečeno, že tu byli a, že i zvonily a, že objednávku ruší. Jako už toho máme plny zuby jsou nejvíc propagovaná firma a co z toho? nic firma úplně k ničemu už nikdy víc


Požadované řešení

udělej Te si v tom sakra pořádek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.2.2019 17:18, před 7 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží prodávající nedodá v tomto termínu, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Pokud by spotřebitelce vznikla kvůli tomuto porušení smluvní povinnosti ze strany společnosti škoda, mohla by žádat po společnosti náhradu této škody. Musela by však prokázat, že jí škoda vznikla, a že důvodem vzniku škody bylo porušení smluvní povinnosti ze strany prodávajícího.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
28.2.2019 09:04, před 7 měsíci

Vážená paní Mladonická,

termín dopravy a montáže byl sjednán na 11.2. Bohužel Vás dopravci na telefonu nezastihli (telefon nikdo nebral) a na zvonku v místě doručení nebylo uvedeno Vaše jméno. Pokud by se nám nepodařilo zboží doručit v původním sjednaném termínu, samozřejmě se snažíme se zákazníkem dohodnout na termínu náhradním. Objednávku jsme nezrušili my, jako prodávající, ale Vy, jako kupující, když jste e-shopu sdělila, že o zboží již nemáte zájem. Peníze za zboží Vám již byly vráceny. Vaši stížnost tedy ne zcela chápu, ale za způsobené komplikace se Vám omlouvám.

S pozdravem,

J. Hušek
SCONTO NÁBYTEK

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.3.2019 21:15, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.4.2019 07:12, před 5 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.