Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2600
Z toho za letošní rok:286
Stále v řešení:140
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 494 stížnostech.

#30986Odstoupení od smlouvy a vrácení stržené částky v plné výši

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.02.2019, před rokem

Lucie Mistolerová

Znění stížnosti

Zaregistrovala jsem se na strance, kde bylo psáno že je zdarma. Bohužel sem nevěděla, že po uplynutí doby bude moje členství automaticky převedeno na premium účet a budou po mně vymahát členský poplatek ve výši 2527kč. Chtěla bych odstoupit od smlouvy a pokud by to bylo možné, tak dostat částku zpět. Dnes mi byla částka stržena. Zatim jsem na stránkách deaktivovala svůj účet. Nevím jak pokračovat dál. Podle toho co lidé píšou nereagují na emaily. Děkuji za radu


Požadované řešení

Zrušení členství a navrácení peněz v plné výši.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.2.2019 17:11, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy nutné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu. Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
28.2.2019 19:21, před rokem

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com.

děkujeme Vám.


Lucie Mistolerová

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.2.2019 19:39, před rokem

Dobrý den. Dnes mi přišel od zákaznického servisu email. Plne znění vám sem skopiruji. Předpokládam že zaplacenou částku zpět už nedostanu, ale aspoň bylo moje členství zrušeno a nebude již po mně vyžadována další platba.


Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Toto je potvrzení Vaší výpovědi.

Vaše Prémiové členství bude ukončeno dne
27/05/2019

Vaše Prémiové členství již nebude obnovené a nebudou požadované žádné další platby.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme Vám za využití našich služeb

Podle této zprávy tedy doufám, že věc je vyřízená.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.3.2019 08:40, před rokem

Jestliže společnost veřejně sdělila spotřebiteli uvedené informace, je to pro ni závazné. V případě jakýchkoliv dalších pokusů o stažení peněz z karty, může spotřebitel podat u banky reklamaci (chargeback) a vůči společnosti se odkázat na sdělení společnosti, že již další platby neproběhnou.

Stížnost přeřazujeme zpět na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a případně stížnost uzavřít.


Lucie Mistolerová

Uzavření stížnosti

Publikováno
1.3.2019 21:54, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den. Věc považuji za uzavřenou. Přišel mi email, že účet a profil byl smazán a nebude mi nadále strhávaná částka. Bohužel o peníze jsem přišla. Ale důležité je, že vše bylo ukončeno a já sem se ponaučila. Již nikdy víc. Chtěla bych poděkovat i dTestu,za pomoc.