Společnost


Elmont-ch, spol. s r. o.

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#30996Vrácení produktu v zakonné lhůtě 14 dni

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 8 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.02.2019, před rokem

Jana D

Znění stížnosti

Byla vrácena místo cele částky pouze část za vyrobek. Nekomunikují, musí se nahanet a vrátit plnou částku nechtějí.


Produkt

Stříkací mop


Požadované řešení

Vraceni hrazené částky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.2.2019 10:17, před rokem

Spotřebitel má dle § 1829 odst. 1 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží na to, aby odstoupení u prodávajícího uplatnil. V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání.

V případě poškození zboží je možné dle § 1833 občanského zákoníku pouze to, aby si prodávající nárokoval tzv. snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jestliže k takovému snížení vrácené částky dojde, měl by prodávající prokázat, na základě čeho se tak stalo, a to např. doložením fotodokumentace.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr

Reakce společnosti

Publikováno
1.3.2019 16:54, před rokem

Dobrý den,

omlouváme se paní Janě D. za vzniklé komplikace. Ještě před zveřejněním tohoto případu byly požadované peníze včetně peněz za dopravu zaslány na účet zákazníka.

S přátelským pozdravem,
elektrochram.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.3.2019 06:37, před rokem

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost zpět na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost uzavřít.


Jana D

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.3.2019 09:20, před rokem

Dobrý den, na účtu mám stale jenom peníze za zboží, nikoliv za přepravu. Byla vrácena pouze část a to po dvaceti dnech od vrácení produktu, stav je stále stejný.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.3.2019 09:33, před rokem

Pokud spotřebitelka využila svého práva odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dní od převzetí zboží a zboží bylo zasláno zpět prodávajícímu, je prodávající povinen vrátit spotřebitelce bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy) všechny peněžní prostředky, které od spotřebitelky na základě smlouvy přijal a to včetně nákladů na dodání zboží. Náklady na dodání se rovnají nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, které podnikatel nabízí (pokud si tedy spotřebitelka vybrala dražší způsob dodání - např. expresní, je podnikatel povinen vrátit spotřebitelce pouze tu část peněžních prostředků, která se rovná nejlevnějšímu způsobu dodání zboží; z logiky věci sem nepatří osobní odběr zboží).

Pokud by prodávající spotřebitelku neupozornil na její zákonnou povinnost nést náklady na vrácení zboží zpět k podnikateli (například ustanovením v obchodních podmínkách, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady na vrácení zboží ona), může spotřebitelka navíc v souladu s § 1832 odst. 3 občanského zákoníku žádat náhradu těchto nákladů.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.4.2019 16:56, před rokem

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.