Společnost


Ventuco s.r.o.

Počet nahlášených stížností:36
Z toho za letošní rok:15
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#31001Neoprávněné strhávání peněz z účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 hodiny 4 minuty

Detail stížnosti

Publikováno
28.02.2019, před 3 měsíci

Andrea Vávrová

Znění stížnosti

Dobrý den,
dnes jsem zjistila, že mi byla stržena částka 600Kč z účtu. Jelikož vůbec nevím, kdo a co je společnost Ventuco s.r.o. nebo jaký je na ně kontakt, prosím o pomoc při předání mé stížnosti na společnost Ventuco s.r.o.

Kontrolou účtu jsem zjistila, že mi byla stržena částka 4*600Kč (září 2018 - únor 2019).


Pokusila jsem se najít předmět činnosti této firmy, zda jsem jen nezapomněla na nějaký nákup. Zdá se, že se jedná o seznamku. Já na žádné seznamce nejsem, žádný profil nemám ani na lidech a jiných sítích.


Produkt

Částky byly strženy 25.9.2018, 14.11.2018, 3.1.2019 a 22.2.2019.


Požadované řešení

Prosím o vrácení peněz. Bohužel nevím, jak dále postupovat, protože nevím, jaké služby firma Ventuco s.r.o. přesně poskytuje. Celková částka není zanedbatelná.

Velmi děkuji za podporu a pomoc.
Věřím, že se vše nějak vysvětlí.

Vávrová A.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.2.2019 11:59, před 3 měsíci

Ze zkušeností spotřebitelů vyplývá, že platby společnosti Ventuco s.r.o. strhává, pokud se spotřebitel registruje na některé z internetových seznamek této společnosti. V případě, že spotřebitelka smlouvu se společností neuzavřela a společnost strhává částku bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a společnost je povinna strženou částku spotřebitelce vydat.

Společnost má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a spotřebitelka má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení. Více informací ohledně výzvy k vydání bezdůvodného obohacení je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3510/vyzva-k-vydani-bezduvodneho-obohaceni.

Nebude-li společnost plnit dobrovolně, je vhodné zaslat jí předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
28.2.2019 12:44, před 3 měsíci

Dobrý den, paní Vávrová,

je nám líto, že došlo ke stržení peněz, když jste se nikde neregistrovala. Máte naši plnou součinnost.

Reakce dTestu nás nicméně velmi nemile překvapuje. My nejsme schopni strhávat peníze bez toho, aby na druhé straně byl disponent karty, který transakci aktivně provede. Pokud tedy došlo ke zneužití Vaší karty, nejde o zneužití a pochybení z naší strany. Vždy se navíc jedná o platbu za přístup na seznamku, tedy za platbu za poskytované služby.

K přesné identifikaci plateb odcházejících z Vašeho účtu potřebujeme znát poslední 4 čísla Vaší karty. Prosím tedy o jejich zaslání. Jakmile platby identifikujeme, budeme věc řešit dále.

S pozdravem
Ventuco s.r.o.


Andrea Vávrová

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.2.2019 14:16, před 3 měsíci

Dobrý den,
velmi oceňuji Vaši rychlou reakci.
Požadované číslo je 9962.

S pozdravem,
Vávrová

Reakce společnosti

Publikováno
28.2.2019 15:14, před 3 měsíci

Dobrý den, paní Vávrová,

jelikož platba byla vedena na Váš email, ale na seznamce nemáme žádný profil pod tímto emailem vedený, chvilku nám to trvalo...
Profil na naší seznamce si vytvořil člověk s emailem, který vidíte v první příloze.
V příloze také vidíte profil daného člověka.
Platby posíláme zpátky na Váš účet. Pokud bychom Vám mohli být jakkoli dále nápomocní, dejte nám prosím vědět.

S pozdravem
Ventuco s.r.o.


Andrea Vávrová

Uzavření stížnosti

Publikováno
28.2.2019 15:53, před 3 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Velice děkuji. Rychlá reakce a velmi slušné jednání.