Společnost


ATELI Investment, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:67
Z toho za letošní rok:67
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#31029Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

12 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.03.2019, před 9 měsíci

Zdeňka Vondrová

Znění stížnosti

Dne 31.1.2019 jsem zaplatila za zboží 469,- stále nedodáno. Dělá to na mně dojem podvodu, kdy někdo inkasuje peníze předem a zboží nedodá.


Produkt

Dámské plavky v hodnotě 469,-.


Požadované řešení

Vrátit zaplacené peníze, zboží již nepožaduji.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2019 08:51, před 9 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
12.3.2019 14:54, před 9 měsíci

Dobrý den, dle sledovacího čísla Vaší zásilky, Vám byla Vaše zásilka již dodána.
Doufáme, že je tedy již vše v pořádku.
Pokud budete mít jakýkoliv další dotaz, neváhejte se obrátit s Vaším dotazem na náš email a my Vám pomůžeme.

S přátelským pozdravem
Tým pošta zdarma
info@postazdarma.info
ATELI Investment, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.3.2019 18:35, před 9 měsíci

Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, která má možnost na vyjádření společnosti reagovat.


Zdeňka Vondrová

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.3.2019 11:22, před 9 měsíci

Hodnocení: