Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:101
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#31061Kontrola dodávky energií

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

18 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.03.2019, před 2 lety

Ilona Držmíšková

Znění stížnosti

Dobrý den,28.2.2019 na mě zazvonili dva mladí lidé, že kontrolují dodávky energií,ofotili si výpis SIPO, prý tam jsou nějaké chyby, taktéž ofotili smlouvu na plyn a elektřinu,aby se chyby mohly opravit,podepsala jsem dokument o ochraně osobních údajů,pak jsem na internetu zjistila o co se jedná,hned jsem telefonovala na kontakt uvedený na stránkách centrálního výběrového řízení,ale nikdo mi to nebral,ani kontakt mladíka, který se mnou jednal.Napsala jsem na udaný email odstoupení od smlouvy a zrušení plné moci,ale e-mail nelze doručit,hned 1.3.2019 jsem doporučeně odeslala odstoupení od smlouvy a zrušení plné moci, doufám v kladné vyřízení, jelikož odstupuji ve lhůtě 14 dnů od sepsání smlouvy,smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory a pravý důvod smlouvy podán nejasně.


Produkt

Přihláška číslo VMA 50047884


Požadované řešení

Prosím o odstoupení od smlouvy, zrušení plné moci a souhlasu se zpracováním osobních údajů, odstranění veškerých smluv, které byly otočený při sepisování přihlášky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2019 09:02, před 2 lety

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Pokud by se podnikatel vyhýbal převzetí dopisu, uplatní se zákonná domněnka, že odstoupení zasílané prostřednictvím pošty došlo prodávajícímu třetí pracovní den po odeslání. Podnikatel v případě nesouhlasu musí pozdější termín doručení prokázat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.3.2019 13:04, před 2 lety

Spotřebitelka nám zaslala informaci, že společnost žádosti o odstoupení vyhověla. Stížnost proto uzavíráme.