Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:101
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#31064Odstoupení od smlouvy/přihlášky, odvolání plné moci a souhlasu (GDPR)

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.03.2019, před 2 lety

Stanislav Hloucal

Znění stížnosti

Rodiče/důchodci podlehli nátlaku terénní pracovnice a vše podepsali. Na základě zjištěného množství negativních reakcí a zkušeností ostatních chtějí odstoupit ve lhůtě 14dní a odvolat plnou moc a souhlas s nakládáním osobních údajů.


Požadované řešení

Vzhledem k počtu lidí, kteří chtějí odstoupit ve lhůtě 14dnů, odvolat plnou moc a odvolat souhlas nakládání s osobními údaji a tyto vymazat, by drtivé většině velmi pomohlo, kdyby server VašeStížnosti veřejně poskytl ke stažení vzorový formulář se všemi potřebnými náležitostmi na tento konkrétní případ.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2019 08:49, před 2 lety

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Vláda pro snazší uplatnění práva na odstoupení od smlouvy stanovila jednak náležitosti vzorového poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory podnikatele a jednak vzorový formulář pro toto odstoupení, jehož využití je dobrovolné. Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, č. 363/2013 Sb.

Obecný vzor lze rovněž nalézt na https://www.dtest.cz/clanek-3284/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-pri-predvadecim-ci-podomnim-prodeji

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.4.2019 15:26, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.