Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:551
Z toho za letošní rok:24
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#31069Předražené vstupenky a rezervační poplatek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.03.2019, před 4 lety

Stanislav Mikeš

Znění stížnosti

Dobrý den chtěl bych Vás požádat o pomoc při odstoupení nákupu od vstupenek na Team.1.3. jsem narazil na tento server který se tvářil jako oficiální prodejce a při nákupu byl vytvářen ze strany serveru že je o vstupenky obrovský zájem (odečítání času který zbývá -7 minut na objednání a zaplacení) a ukazatel že zbývá už jen několik vstupenek) a jelikož jsem je chtěl koupit ženě k narozeninám, tuto podivnou praktiku jsem hned neodhalil. Před platbou cena za vstupenky naskočila cca o 1000 Kč výše o tzv rezervační poplatek a DPH. až následně jsem zjistil že se vstupenky prodávají jinde i levněji ve stejných sekcích a lístků je dostatek. Chtěl jsem tedy odstoupit od nákupu, leč jsem na serveru nenalezl jediný kontakt kam se obrátit, kromě toho že své vstupenky nabídnu v jakési aukci. Děkuji Mikeš


Produkt

vstupenky Habera a TEAM 22.5.2019


Požadované řešení

Vrácení peněz, nebo alespoň částky za "rezervační poplatek"


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.3.2019 07:18, před 4 lety

Pokud by společnost vstupenky přímo prodávala, musí být inzerovaná cena pro spotřebitele konečná včetně všech daní a poplatků. Společnost však dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitel tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky). Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

Jelikož jsou na webových stránkách společnosti nabízeny vstupenky, jež již byly jednou zakoupeny, mohou se ceny těchto vstupenek lišit od cen vstupenek nabízených oficiálními prodávajícími. České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud.

Společnost (jako zprostředkovatel obchodu) se ve svých obchodních podmínkách zavazuje, že bude garantovat dodání vstupenek. Pokud osoba, která vstupenku prodává, vstupenku nedodá, nebo dodá vstupenky falešné, společnost spotřebiteli zajistí náhradní vstupenku případně spotřebiteli vrátí to, co zaplatil. Nebudou-li vstupenky platné, doporučujeme spotřebiteli, aby kontaktoval společnost a dodání vstupenek reklamoval.

Pokud by společnost uváděla nepravdivé údaje (např. že zbývá už jen omezené množství vstupenek), mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě jí může být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.4.2019 15:30, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.