Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:101
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#31085Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.03.2019, před 2 lety

Lyubov Voloshchuk

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 1.03.2019 na mě zazvonili dva mladí lidé, že kontrolují dodávky energií, cenu a spolehlivost dodavatelů elektřiny. Vše je naprosto zdarma a nic není závazné. Jenom podepište přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů a ofotili si vyúčtování. Bohužel jsem podepsala závaznou přihlášku.
Dnes tj.4.03.2019 jsem poslala odstoupení od přihlášky,na emailovou adresu firmy podpora@cvras.cz
Dodržela jsem zákonnou 14 denní lhůtu na odstoupení.
Smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory a pravý důvod smlouvy podán nejasně.Děkuji předem za pomoc.


Produkt

Nepravdivé informace.


Požadované řešení

Zrušení přihlášky, zrušení plné moci a zrušení nakládání s osobními údaji.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.3.2019 09:57, před 2 lety

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Pokud by se podnikatel vyhýbal převzetí dopisu, uplatní se zákonná domněnka, že odstoupení zasílané prostřednictvím pošty došlo prodávajícímu třetí pracovní den po odeslání. Podnikatel v případě nesouhlasu musí pozdější termín doručení prokázat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.4.2019 14:23, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.