Společnost


Hoteluju CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:38
Z toho za letošní rok:38
Stále v řešení:17
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#31104Reklamace voucheru - Nezaplaceno od pepa.cz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

17 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
05.03.2019, před 4 měsíci

Lukáš Holeka

Znění stížnosti

Dobrý den,
jelikož nevím co dál chci se obrátit na vás.
Dne 18.11 jsem zakoupil voucher na 3 denní pobyt s polopenzí a wellness pro 2 na zámku Kliczków****. Dne 25.12 jsem chtěl udělat rezervaci v zámku Kliczków. Jelikož jsem nevěděl kde rezervaci udělat obrátil jsem se na rezervace@pepa.cz . Zde mi odpověděl, že s tímto partnerem rozvázali smlouvu a tudíž mé vouchery neplatí. Požadoval jsem tedy o vrácení peněz zpět. Bylo mi nabídnuto vrácení peněz v jejich kreditech nebo v peněžní hodnotě na účet. Vybral jsem si vrácení peněz na účet. Odpověděli, že mi peníze budou vráceny dle zákona do 30 dnů. Po 30 dnech jsem na účtu stále neměl peníze. Proto jsem se obrátil znovu na společnost a ty se mnou uplně přerušili komunikaci. Předtím vždy odpovídali maximálně do druhého dne. Po několika snahách o kontaktování a několikrát jejich obsazené linky se obracím na vás.


Produkt

Nevrácené peníze voucheru na 3 denní pobyt s polopenzí a wellness pro 2 na zámku Kliczków


Požadované řešení

Požadovat po společnosti vrácení peněz kvůli zrušenému pobytu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.3.2019 09:16, před 4 měsíci

Pokud se smluvní strany dohodly na zrušení smlouvy od počátku, mají povinnost vrátit si plnění tak, jak si sjednaly. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.3.2019 10:48, před 3 měsíci

Spotřebitel nám zaslal informaci, že společnost mu vrátila peníze. Stížnost tedy uzavíráme.