Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:101
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#31109Odstoupení z přihlášky (smlouvy)

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc

Detail stížnosti

Publikováno
05.03.2019, před 2 lety

Markéta Braunsteinová

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 5.03.2019 na mě zazvonili dva mladí lidé, že kontrolují dodávky energií, cenu a spolehlivost dodavatelů elektřiny. Vše je naprosto zdarma a nic není závazné. Stačí podepsat přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů. Byla jsem doma s miminkem, spěchala jsem k lékaři.Bohužel jsem podepsala závaznou přihlášku.
Zároveň dne 5.03.2019 po prodeji článku na internetu jsem poslala odstoupení od přihlášky na emailovou adresu firmy podpora@cvras.cz
Dodržela jsem zákonnou 14 denní lhůtu na odstoupení.
Smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory firmy.Děkuji předem za pomoc.


Produkt

Nekalá činnost, lživé a nepřesné informace


Požadované řešení

Zrušení přihlášky, zrušení plné moci a zrušení nakládání s osobními údaji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.3.2019 10:41, před 2 lety

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitelka vyžádala či nikoli), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitelka o tomto svém právu nebyla poučena nebo neobdržela-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je také vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc. Spotřebitelce doporučujeme, aby si uchovala všechny dokumenty, které prokazují, že od smlouvy odstoupila, případně že se pokoušela od smlouvy odstoupit, ale ze strany společnosti jí to nebylo umožněno.

Mnoho obcí již na svém území zakázalo podomní prodej, je tedy vhodné se informovat, zda zákaz takovéhoto prodeje neplatí také v místě pobytu spotřebitelky. Byl-li porušen zákaz podomního prodeje, je vhodné o tom informovat obecní úřad. Obchodník, který tento zákaz poruší, může být tímto úřadem za své jednání pokutován.

Pokud navíc zástupci společnosti při nabízení služby uváděli nepravdivé údaje, mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě může být společnosti uložena sankce ze strany České obchodní inspekce (nebo Energetického regulačního úřadu, pokud se jednalo o smlouvu uzavřenou s obchodníkem, jenž podniká v energetických odvětvích a tato smlouva s touto podnikatelskou činností souvisí - např. smlouva o dodávkách energií). Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušila zákaz užívání nekalých obchodních praktik, má možnost se obrátit se uvedené dozorové orgány.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.4.2019 13:35, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.