Společnost


dm drogerie markt s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#31118Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.03.2019, před rokem

Milena Vojtíšková

Znění stížnosti

Dobrý den,
14.1.2019 jsem zakoupila v prodejně dm v Obchodní zóně 266,431 11 Otvice-Jirkov brýle VISIO +1,50p za 359,-Kč.Uvolňovala se jedna nožička,tak jsem šla brýle reklamovat.Paní vedoucí zjistila,že tam chybí šroubek a oznámila mi, že na TOTO se reklamace nevztahuje!!!
Domnívám se,že není možné,aby šroubek za tak krátký čas vypadl.Brýle si beru jen večer k PC.Spíš se jedná o špatný výrobek. A bylo mi doporučeno,ať si zajdu do Optiky a požádám o šroubek.


Produkt

brýle VISIO +1,50dpt 4058172043178/4321


Požadované řešení

Jak by měla vypadat reakce na moji stížnost?
Čekala bych pochopení, že není možné,aby jentak šroubek vypadl. Čekala bych dotaz, zda chci zboží vyměnit. Což bych si přála. A připustit, že se zřejmě jedná o nekvalitní výrobek již od výrobce.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.3.2019 08:59, před rokem

Uplatní-li spotřebitelka reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebitelce důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitelka ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitelky, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
6.3.2019 10:40, před rokem

Dobrý den, paní Vojtíšková,

je nám velice líto, že Vám nebyla umožněna reklamace na tento produkt. Na reklamaci máte samozřejmě nárok, vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek dm značky, je možné zboží reklamovat i bez předložení účtenky od nákupu. Velmi se za toto pochybení omlouváme a prosíme Vás, abyste navštívila prodejnu dm Obchodní zóna 266 (S1 Center Chomutov), Otvice - Jirkov, kde jsou již o této situaci informování a reklamaci s Vámi dořeší.

S přáním hezkého dne

dm zákaznický servis


Milena Vojtíšková

Uzavření stížnosti

Publikováno
18.3.2019 21:29, před rokem

Hodnocení: