Společnost


Ventuco s.r.o.

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:19
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

81%
19%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#31164Stížnost 6.3.2019

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 3 dny 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
06.03.2019, před 7 měsíci

Matej Hejma

Znění stížnosti

Byla mi odečtena častá 500kc aniž bych něco potvrdil. Prameni to možná z registrace na nějaké seznamce, kterou ale již dávno nepoužívám, chci sjednat nápravu a vrátit peníze, jinak budu muset postupovat dále


Produkt

Ventuco


Požadované řešení

Vracení penez


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.3.2019 08:56, před 6 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Dle VOP společnosti je uživatel oprávněn smluvní vztah založený smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi na adresu Poskytovatele. Obdržení výpovědi je Poskytovatel povinen Uživateli bezodkladně potvrdit odesláním oznámení na jeho Emailovou adresu.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
7.3.2019 13:54, před 6 měsíci

Dobrý den, pane Hejmo,

nikdy nestahujeme peníze bez toho, aby to uživatel schválil. Platby popisujeme ve smluvních podmínkách, se kterými se každý uživatel má povinnost seznámit a odshouhlasí je při vstupu na seznamku. Také se jimi zabýváme v často kladených dotazech a těsně před platbou samotnou též v popisu platby. Na všech těchto místech také uvádíme způsob, jakým si nastavení sám změníte.
Jste skutečně registrován, máte zapnuté platby a seznamku jste využíval. Platba není za jednotlivé přístupy, ale možnost kdykoli seznamku využít. Pokud ji využívat přestanete, měl byste si zrušit platby nebo profil - tím totiž docílíte téhož. Zrušení profilu je u nás otázkou několika kliknutí, nebo žádosti na podporu.
Jelikož tuto stížnost chápeme jako projev vůle nepokračovat, rušíme Vaše platby. Žádná další neodejde. Zároveň Vám necháváme otevřené členství do 10.4.2019. Pokud byste je nechtěl využít a naopak chtěl smazat profil, dejte nám prosím vědět na info@happysupport.net.

S pozdravem
Ventuco s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2019 09:05, před 5 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.5.2019 22:31, před 4 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.