Společnost


AutoESA a.s.

Počet nahlášených stížností:42
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#31171Doplňkové služby

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

20 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.03.2019, před rokem

Martin Tabačan

Znění stížnosti

Při nákupu vozidla na pobočce v Pardubicích mi bylo vnuceno koupit si doplňkové služby a asistenční služky ÚAMK. O nutnosti zaplatit tyto služby ve výši 3.950 Kč jsem byl informován až při podpisu smlouvy s tím, že jsou povinné. Třikrát jsem paní/slečně Adéle Špidlové odmítl tyto doplňkové služby zaplatit. Dokonce jsem se jí přímo zeptal, zda je musím mít, i když je nechci. Na všechno mi odpověděla, že je ano, musím a že mi bez toho nemohou prodat automobil.

Rád bych tedy touto cestou požádal Autocentrum ESA o vrácení poplatku za tyto služby, neboť jsem již při podpisu jasně deklaroval, že je nechci a přesto mi byly vnuceny jako podmínka nákupu vozidlo, o něž jsem stál.

S pozdravem

Martin Tabačan


Produkt

Asistenční služby ÚAMK a doplňkové služby STANDARD 1000


Požadované řešení

Požaduji plné navrácení platby za tyto služby ve výši 3.950 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.3.2019 08:12, před rokem

Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, má podnikatel dle § 1811 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku povinnost sdělit spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků.

Povinnost uvádět cenu řádně vyplývá i ze zákona o ochraně spotřebitele. Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti. Plnění této povinnosti kontroluje Česká obchodní inspekce, které spotřebitel může dát podnět a vyžádat si informování o tom, jak bylo s podnětem naloženo.

Není-li doplňková službu zahrnuta v kupní smlouvě, pak se na tuto situaci vztahuje § 1817 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení nesmí podnikatel po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal k této další platbě výslovný souhlas.

Pokud byl při nabízení služby sdělen spotřebiteli zaměstnancem společnosti nepravdivý údaj, mohlo by se jednat o klamavou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele prování Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušuje zákon o ochraně spotřebitele, je vhodné podat podnět tomuto úřadu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2019 16:51, před rokem

Spotřebitel nám sdělil, že se mu se společností podařilo domluvit na vrácení plné částky za nevyžádané doplňkové služby. Stížnost proto uzavíráme.