Společnost


CELMAR MEDIA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:19
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#31210Nevybavená reklamácia - nevrátené peniaze

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 9 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.03.2019, před rokem

Helena Zámečníková

Znění stížnosti

Dňa 6.2.2019 bola odoslaná zásielka na reklamáciu a do dnešného dňa neboli vrátené peniaze a podľa sledovania zásielky balík ste si ešte neprebrali. Žiadam o vrátenie peňazí v čo najkratšom čase na adresu odosielateľa.Ďakujem


Požadované řešení

Žiadam o vrátenie peňazí v čo najkratšom čase na adresu odosielateľa.Ďakujem


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2019 11:07, před rokem

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel v daném případě požadovat opravu věci nebo dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu. Reklamace musí být vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 dní, pokud se spotřebitelka s prodávajícím nedohodne na lhůtě delší.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Pokud daná kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
12.3.2019 17:33, před rokem

Zásilka bohužel nebyla vrácena na adresu uvedenou v Reklamačním řádu, z toho důvodu ji nebylo možné převzít. Paní Zámečníkovou jsme kontaktovali a domluvili s ní znovuzaslání vráceného produktu. Po jeho obdržení budou paní Zámečníkové hned vráceny peníze.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.4.2019 20:29, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Helena Zámečníková

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.4.2019 22:41, před rokem

Peniaze boli vrátené. Ďakujem

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.5.2019 16:40, před rokem

Na základě výše uvedeného vyjádření spotřebitelky stížnost uzavíráme.