Společnost


Ventuco s.r.o.

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:19
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

81%
19%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#31275Neoprávněné strhnuti peněz z učtu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 28 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.03.2019, před 6 měsíci

Pavel Tinka

Znění stížnosti

Dobrý den,
dnes jsem zjistil, že mi byla stržena částka 600Kč z účtu. Jelikož vůbec nevím, kdo a co je společnost Ventuco s.r.o. nebo jaký je na ně kontakt, prosím o pomoc při předání mé stížnosti na společnost Ventuco s.r.o.
Pokusil jsem se najít předmět činnosti této firmy, Zdá se, že se jedná o seznamku. Já na žádné seznamce nejsem, žádný profil nemám ani na lidech a jiných sítích.


Produkt

Částka byla stržena 2.3.2019


Požadované řešení

Prosím o vrácení peněz. Bohužel nevím, jak dále postupovat, protože nevím, jaké služby firma Ventuco s.r.o. přesně poskytuje. Celková částka není zanedbatelná.

Děkuji za pomoc

Tinka P.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.3.2019 15:36, před 6 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle VOP společnosti je uživatel oprávněn smluvní vztah založený smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi na adresu Poskytovatele. Obdržení výpovědi je Poskytovatel povinen Uživateli bezodkladně potvrdit odesláním oznámení na jeho Emailovou adresu.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
11.3.2019 15:46, před 6 měsíci

Dobrý den, pane Tinko,

jste si jistý, že nejste na žádné seznamce registrovaný?
Pošlete nám prosím poslední 4 čísla karty, ze které byla platba stržena. Tak nejlépe dohledáme platbu.

S pozdravem
Ventuco s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.4.2019 08:47, před 5 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2019 09:13, před 4 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.