Společnost


Mountfield a.s.

Počet nahlášených stížností:98
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

87%
13%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#31316Zamítnutá reklamace - záruka se nevztahuje na opotřebení dílů

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.03.2019, před 9 měsíci

Jakub Řezníček

Znění stížnosti

Dobrý den, byla mi zamítnuta reklamace na elektrickou motorovou pilu z důvodu opotřebení dílů, záruka se údajně vztahuje pouze na materiálové a výrobní vady. V záruční době na pile přestala fungovat brzda. Když pustím spínač, lišta pily se okamžitě zastaví, to se neděje. Pilu jsem tudíž reklamoval, ale reklamace byla z důvodu výše zamítnuta.

Nelíbí se mi to, protože u pily není nikde uvedeno, jak moc se může používat, aby nedošlo k opotřebení. Dále si myslím, že by tato vada měla být řešena záruční opravou / vrácením peněz.

Produkt - https://www.mountfield.cz/elektricka-pila-levita-200-es-1pil1043


Produkt

Elektrická pila Levita 200 ES Kód: 1PIL1043


Požadované řešení

Preferuji vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.3.2019 09:28, před 9 měsíci

Uplatnit práva z vadného plnění není možné, pokud je vadou opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Pokud však vytýkaná vada nesouvisí s opotřebením věci, je za tuto vadu odpovědný prodávající.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitelka právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitelka právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
13.3.2019 12:06, před 9 měsíci

Vzhledem k faktu, že spotřebitel neuvádí informace o konkrétní zakázce, lze poskytnout pouze obecnou odpověď.

Naše společnost jako solidní prodejce přijímá odpovědnost za všechny vady výrobní nebo materiálové povahy, které se v době poskytnuté záruční lhůty vyskytnou na zboží. Je-li v důsledku běžného provozního opotřebení nebo v důsledku jiného působení, např. nesprávného užívání nebo nevhodného seřízení, výrobek poškozen, pak to není možné považovat za jeho výrobní vadu. Za takové poškození nemůže naše společnost nést odpovědnost a výrobek tudíž nemůže být opraven v rámci záruky bezplatně.

Záruční doba platí samozřejmě pro všechny součásti a díly stroje resp. zboží, avšak nevztahuje se na jejich opotřebení, jehož příčinou není vada výrobku, ale jeho běžné provozování. Platné podmínky záruky jsou uvedeny na záručním listu a podrobně vymezují rozsah poskytované prodloužené záruky.

Délku záruční doby výrobku nebo jeho součástí nelze mylně zaměňovat s životností. Každý výrobek je jeho vlastníkem užíván za individuálních podmínek, jinak je rovněž udržován a skladován. Délku životnosti tedy nelze přesně nikdy stanovit. V záručních podmínkách proto životnost nedeklarujeme. V průběhu užívání výrobku je samozřejmě zapotřebí vždy počítat s tím, že aby si udržel svoji původní kondici, bude do něj zapotřebí příležitostně investovat, což je ale obecně známou skutečností.

Požadavek na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu opotřebení dílu výrobku nepovažujeme z právního ani logického hlediska za oprávněný a ze strany naší společnosti mu nebude vyhověno.

Mountfield a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2019 06:29, před 9 měsíci

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost reagovat.


Jakub Řezníček

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.3.2019 12:58, před 9 měsíci

Hodnocení:

Komentář: tyto informace mi stačí, děkuji. První vyjádření ze servisu na mne budilo nedůvěryhodným dojmem, až slovíčkařením.