Společnost


DASI s.r.o.

Počet nahlášených stížností:7
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#31325Neřešená reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.03.2019, před rokem

Pavel Kocourek

Znění stížnosti

Výtah z dopisu zaslaného společnosti DASI 12.2. respektive nově 13.3.2019:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

12.2.2019
Vážení,
dne 3.12.2018 jsme u vaší společnosti zakoupily 12ks telefonů Ulefone Armor 5, u jednoho z telefonu jsme nyní při pokusu jej zprovoznit zjistili nefunkčnost dotyku obrazovky. Bohužel na dotaz zaslaný emailem jsme neobdrželi žádnou odpověd. Na stránkach telefonický kontakt nemáte uveden a na čísla která lze dohledat na internetu se nelze dovolat. Odesíláme tedy telefon na adresu Vaší provozovny.
Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu, a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

12.3.2019
Dodatek. Zásilka byla vrácena z důvodu nepřevzetí adresátem. Proto Vám zasíláme tento zápis doporučeně na adresu sídla společnosti i na Vaši provozovnu a následně zašleme opakovaně i telefon. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v zákonné lhůtě budeme nuceni se obrátit na Českou obchodní inspekci případně řešit záležitost právní cestou.


Produkt

Ulefone Armor 5


Požadované řešení

Oprava, výměna, dobropis, prostě jakékoli standardní řešení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2019 11:18, před rokem

Spotřebitel může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání. Prodávající je dle § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pokud podnikatel nepřijme reklamaci nebo nevydá výše popsané dokumenty, dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Prodávající je tedy povinen zboží k reklamaci přijmout, vystavit o tom reklamační protokol a reklamaci vyřídit. Vyřízením se rozumí buď uznání vady a vyřízením reklamace, nebo její zamítnutí - o obojím je prodávající rovněž povinen vydat protokol.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2019 10:33, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.