Společnost


Zboží ze skladu s.r.o.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:53
Stále v řešení:16
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#31362Neúměrně dlouhá dodací lhůta

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.03.2019, před 2 měsíci

Marcel Goliaš

Znění stížnosti

Dne 21.1.2019 jsem si objednal na webové stránce http://topslev.cz zboží, které si tam vybral můj syn. Týž den jsem zboží uhradil přes internetové bankovnictví. Dne 23.1.2019 mi přišel e-mail s tím, že "systém platbu nenapároval ... pošlete obratem potvrzení o zaplacení". To jsem hned ten den udělal. Další den mi přišla odpověď, že můj dotaz byl "předán na účetní oddělení ... budeme vás kontaktovat do 3 dnů". Nic se nestalo. Po pěti dnech jsem je urgoval. Přeposlali mi zpátky tu samou odpověď, tj. že můj dotaz byl předán účetní a že ho vyřeší do 3 dnů. Upozornil jsem je na to, že to samé mi psali už před pěti dny, ale žádná účetní mě dosud nekontaktovala. Na telefonní číslo uvedené na webových stránkách se nejde dovolat (hlásí to neustále jakousi "plnou schránku"), přestože jsem to v pracovní době několikrát zkoušel. Dne 29.1.2019 jsem jim proto napsal, že bych rád věděl, v jakém stavu má objednávka je a kdy mi bude doručena; a že pokud mají problém s jejím vyřízením, tak ať mi obratem vrátí peníze a objednávku zruší. Ozvali se až 12.2.2019, kdy mi napsali (v e-mailu), že má objednávka byla vyřízena, tj. že jakýsi dodavatel potvrdil odeslání zboží na mou adresu, a že předpokládaná doba dodání od oznámení odeslání je 15-45 pracovních dní (!). Zboží mi dodnes nepřišlo (i když 45 dní uplyne až 16.4.2019). Chování této společnosti mi připadá velmi neseriózní.


Produkt

4 kusy figurek Pět nocí u Freddyho, VARIANTA A, číslo výrobku: 328283189921_/e/AqFMRfE


Požadované řešení

Požaduji vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2019 16:25, před 2 měsíci

V daném případě záleží, zda byla sjednána doba dodání při uzavření smlouvy či nikoliv. Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.4.2019 20:34, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.