Společnost


ATELI Investment, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:52
Z toho za letošní rok:52
Stále v řešení:36
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#31369Nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

9 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.03.2019, před 9 dny

Naděžda Zedlitzerová

Znění stížnosti

Dobrý den. Dne 11. 2. 2019 jsem objednala a zároveň zaplatila plavky Ryana v ceně 499,- Kč pod v.s.: 1190132694. Jelikož do dnešního dne nebyly dodány posílám dotaz na vyřízení mé objednávky.
Děkuji za vyřízení mého dotazu.

Naděžda Zedlitzerová


Produkt

Dámské plavky v celku Ryana v ceně 499,- Kč


Požadované řešení

Očekávám urychlené dodání zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2019 19:12, před 9 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
15.3.2019 08:02, před 9 dny

Dobrý den, dle našich informací, je Vaše zásilka v pořádku na cestě k Vám.
Prosíme Vás tedy o pár dní strpení, poté by Vám měla být Vaše zásilka v pořádku doručena.
Pokud budete mít jakýkoliv další dotaz, napište nám prosím na náš email.

S přátelským pozdravem
Tým pošta zdarma
email: info@postazdarma.info
ATELI Investment, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.3.2019 08:18, před 9 dny

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.