Společnost


Youuu s.r.o.

Počet nahlášených stížností:154
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#31380Nedodané zboží, nevrácení peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.03.2019, před 2 měsíci

Marie Pešková

Znění stížnosti

29. 1. 2019 jsem si objednala zboží v hodnotě 1 033 Kč. Jelikož jsem již v předchozích letech několik objednávek u tohoto eshopu uskutečnila a dorazily, tak jsem zboží zaplatila předem.
Zkoušela jsem telefonicky eshop kontaktovat, ale nelze se dovolat. 8. 2. 2019 jsem tedy kontaktovala písemně a přišla mi pouze odpověď, že můj požadavek byl vytvořen a bude mě brzy kontaktovat zákaznická podpora. Nikdo mě samozřejmě nekontaktoval. Telefony opět nikdo nebral, zkusila jsem to ještě e-mailem dne 23. 2. 2019 a bez odpovědi.


Produkt

2x podprsenka, 3x kalhotky


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.3.2019 08:45, před 2 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář www.adr.coi.cz).

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2019 14:51, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.