Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#31383Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 dny 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.03.2019, před 5 měsíci

Gabriela Řádková

Znění stížnosti

Dobrý den,
3.4.17 jsem si v prodejně elektra koupila vysavač Hoover RC 81 RC25011. Po měsíci (t.j. 9.5.) se plastové štětiny na nástavci roztřepily natolik, že již nebyly použitelné. 1. reklamace byla zamítnuta z důvodu nadměrného užívání (po měsíčním užíván irelevantní důvod). Poslala jsem vysavač zpět. Reklamace opět zamítnuta. Vysavač jsem poslala po 3. zpět. 4. reklamace již vyřízena byla (problematická součást vyměněna -3.7.). Za 3 měsíce (tj. 9.10.) došlo opět k roztřepení hubice. Tato 5. reklamace byla přijata a opět byla součástka vyměněna. Hubice se po nějaké době roztřepila,už jsme neměli nervy na to to řešit, a tak jsme součástku přestali používat. 5.2.19 se však k této závadě přidala další (upadlé kolečko na jiném nástavci). Reklamace (6.) byla zamítnuta s důvodem, že nebyly dodány potřebné dokumenty (ty dodány byly, slečna si zapsala jen čísla reklamací a řekla, že si to v servisu najdou. Poslali jsme tam vysavač znovu (po 7). Reklamace byla opět zamítnuta.


Produkt

Hoover RC 81 RC25011


Požadované řešení

Vzhledem k opakující se vadě stejného typu + nově přidané vadě druhé, která brání běžnému užívání výrobku. Požaduji vrácení peněz (což jsem požadovala již po druhé uznané reklamaci).


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2019 11:57, před 5 měsíci

Občanský zákoník stanoví, že pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy, a to dle své volby.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady.

Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2979/2012. Dle citovaného rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

Bude-li reklamace zamítnuta, je na spotřebiteli, aby prokázal, že se jedná o vadu. Nejvěrohodnějším důkazním prostředkem je znalecký posudek. V takovém případě doporučujeme nejdříve se znalcem konzultaci. Na protokol o vyřízení reklamace je také vhodné napsat svůj nesouhlas s vyřízením reklamace a upozornit prodávajícího na možnost vypracování znaleckého posudku. Seznam znalců je na www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni znalci. V případě, že posudek vyjde ve prospěch spotřebitele má právo od smlouvy odstoupit a požadovat úhradu znalečného.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2019 07:34, před 4 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.