Společnost


Edenred CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#31472Porušení pravidel spotřebitelské soutěže na Facebooku

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 21 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
19.03.2019, před 5 lety

Milan Knížek

Znění stížnosti

Dobrý den,

tímto vznáším podnět k nápravě ohledně vyhlášení výherců v soutěži s Apple Pay konané ve dnech od 1.3.2019 do 17.3.2019.

Dle pravidel soutěže: Soutěžící z písmen a slabik měli poskládat dohromady 6 slov a utvořit větu. Větu následně doplnit o originální návrh – tj. dokončení logiky věty byla zcela na každém soutěžícím. Posuzovala se originalita daného příspěvku a správnost poskládaných slov.
Vítězem soutěže se měl stát soutěžící splňující podmínky účasti správným poskládáním slov a utvořením věty, kterou následně měl originálně dokončit.

V obrázcích, které se v průběhu soutěže zveřejňovaly na facebookových stránkách společnosti, se skrývaly slabiky a písmena, která po složení měly dát větu tohoto znění: "Edenred Benefity splatím v Apple Pay", v souladu s pravidly soutěže. Nic víc ani nic méně nelze dle pravidel soutěže ze slabik a písmen logicky utvořit v chronologickým souladu přidávaných příspěvků v průběhu soutěžního období.

Společnost dnes na facebooku uveřejnila "výherní" věta, která však nesplňuje pravidla organizátora soutěže. Jejich výherní věta obsahuje sedm slov (každá předložka se počítá z jazykového hlediska jako slovo) namísto šesti slov zadaných v pravidlech soutěže.

Zejména se problém točí kolem příspěvku ze dne 7.3.2019, který obsahoval tyto slabiky: PLA TÍM a písmeno S, a dále zde bylo vepsáno, že se má najít třetí slovo a nikoli slova! Jediná správná kombinace slova z tohoto příspěvku tedy zní "SPLATÍM".

Dnešní vyhlášení výherkyň je tedy v rozporu s uveřejněnými pravidly této spotřebitelské soutěže. Jejich nedodržení a trvání na vyhlášeném výsledku je v rozporu s očekáváním, které měli soutěžící

Na toto účastníci soutěže (včetně mé osoby) v průběhu celého dnešního dne společnost upozorňovali, avšak bez adekvátní reakce - chyba nebyla uznána a společnost si trvá na svém výkladu jdoucí proti pravidlům soutěže. Zároveň se společnost dopoustělai mazání příspěvků, které upozorňovali na pochybení společnosti, což nevrhá dobré světlo na společnost, která svým současným jednáním při ohlašování výsledků soutěže mate a klame spotřebitele.


S pozdravem

Mgr. Milan Knížek


Produkt

Soutěž s Apple Pay


Požadované řešení

Správné vyhodnocení soutěže v souladu s předem nastavenými a uveřejněnými pravidly soutěže..


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2019 14:30, před 4 lety

Jestliže společnost stanoví určitá pravidla soutěže, potom by je měla sama i dodržovat. Pokud hra souvisela s nabízením výrobků společnosti a společnost by výhru neudělila v souladu s pravidly, mohlo by se jednat o klamavou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2019 16:53, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.5.2019 17:18, před 4 lety


Milan Knížek

Hodnocení: