Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:173
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#31514Nepotvrzení obednávky a nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.03.2019, před rokem

Stanislav Valasek

Znění stížnosti

Dne 4.3.2019 jsem objednal obal na mobil Xiaomi Mi A1 v celkové ceně 298 Kč. Po objednání nedorazil potvrzovací email ani sms. Platbu jsem schopen a ochoten doložit výpisem z účtu.


Produkt

Obal na mobil Xiaomi Mi A1


Požadované řešení

Vrácení peněz na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.3.2019 05:20, před rokem

Po odeslání objednávky je prodávající povinen zaslat spotřebitelovi potvrzení jejího obdržení společně se zněním obchodních podmínek v elektronické podobě.

Prodávající má dále povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.4.2019 10:53, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.