Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:362
Z toho za letošní rok:63
Stále v řešení:16
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#31516Neoprávněné strhnutí částky 996 Kč z mého účtu bez schválení platby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.03.2019, před 3 lety

Pavel Bartoš

Znění stížnosti

Vážení,
ze zvědavosti jsem se zaregistroval na serveru "whatsex" - seznamka, tuším někdy v konci minulého roku (2018). Při placení za VIP členství kartou přes internet jsem si platbu rozmyslel, ale systém mně již neumožnil platbu zrušit, co si vzpomínám jsem chtěl zaplatit dokonce jen na velmi krátkou dobu VIP členství, ale byla zablokována možnost nižší platby a nebo platbu přes kartu vůbec zrušit a tím jsem měl tak trochu nedobrovolně a z vlastní blbosti zřízeno VIP členství na cca 3 měsíce. Nejsem si ale už jistý výškou částky, a nevím to přesně. Už jsem to dále neřešil a říkal si, že už podobnou blbost nikdy neudělám a tím se potom nemůžu nikdy vystavit nějakému internetovému podvodu až do dnešního dne, kdy jsem z internetu zjistil, že se jedná o podvodníky, kterým nalítla už spousta lidí. Při kontrole svého účtu jsem zjistil, že si společnost AG paidwin sama strhla částku ve výši 996 Kč, aniž bych platbu poukazoval, nebo schválil. Své platby kartou vždy potvrzuji mobilem ale tady platba proběhla zcela bez mého potvrzení a souhlasu. Prosím Vás o radu, jak mám postupovat při tomto jednání. Vůbec jsem netušil, že jsem uzavřel zaplacením VIP členství nějakou smlouvu. Jak je možné, že takovéto podvody společnosti AG paidwin prochází?

Děkuji předem za řešení mé stížnosti.

Pavel Bartoš


Požadované řešení

Požaduji vrátit od společnosti AG paidwin platbu 996,-Kč, kterou si sama dne 4.3.2019 strhla z mého účtu, aniž bych to tušil, nebo dal k tomu nějaký souhlas.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.3.2019 08:05, před 3 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Podle čl. 5 odst. 2 Podmínek užití společnosti Paidwings AG může uživatel placené služby vypovědět smluvní vztah ve lhůtě 14 kalendářních dnů před koncem doby platnosti smlouvy. Pro platnost výpovědi placeného smluvního vztahu je nutná písemná forma (například faxem na +41 (0) 41 5087019). Aby bylo možné zajistit úspěšné zpracování výpovědi, je třeba, aby oznámení obsahovalo celé jméno, používanou službu, e-mailovou adresu použitou k registraci a uživatelské jméno. Spotřebitel může využít formulář, který je možné vyhledat na webové adrese http://partnerskaseznamka.cz/pdf/cancellation.pdf.

Smazání profilu samotným spotřebitelem není výpovědí, tím se pouze zbavuje spotřebitel možnosti nadále využívat placené služby.

Pokud spotřebitel výpověď placeného členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax či doložit odeslání dopisu a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.4.2019 10:47, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.