Společnost


T.S.BOHEMIA a.s.

Počet nahlášených stížností:45
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#31538Překročení stanovené doby pro vyřízení reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.03.2019, před rokem

Přemysl Synek

Znění stížnosti

30.1.2019 byla přijata reklamace č. 2195503668 základní desky MSI B250I GAMING PRO AC (kod produktu: 9145128, SN: 601-7A67-010B1701002432) z důvodu nefunkčního rozhraní M2 a SATA 1 na pobočce TS Bohemia v Jablonci nad Nisou.

15.2.2019 byla reklamace vyřízena a předána. Způsob řešení byla výměna.
Tato reklamace byla převzata mým kolegou.
22.2.2019 jsem vybalil základní desku a zjistil, že desku nemohu použít, jelikož je poškozena. Plastové zásuvky konektorů SATA 3 a SATA 4 jsou poškozeny a datový kabel do konektorů nezapadne. Kontaktoval jsem servis TS Bohemia a přiložil fotografie poškození.
Tato reklamace nebyla vyřízena řádně.

1.3.2019 byla přijata reklamace č. 2195506184 přepravou PPL, která do této doby není vyřízená.

Jak jsem se dozvěděl na spotřebitelské poradně dTestu, první reklamace nebyla vyřízena řádně a dny se v obou reklamacích sčítají, převyšují 30dní na vyřízení reklamace.


Produkt

základní desky MSI B250I GAMING PRO AC (kod produktu: 9145128, SN: 601-7A67-010B1701002432)


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy nebo výměna za nový, nepoškozený, funkční, nerepasovaný kus.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.3.2019 15:32, před rokem

Pokud byla reklamace uznána a prodávající jí vyřešil opravou zboží, musí být dané zboží skutečně opravené a fungovat, jinak nelze reklamaci považovat za řádně vyřízenou a spotřebitel má nárok na dovyřízení reklamace.

Celková doba reklamace (do dodání funkčního zboží) nesmí přesáhnout 30 dnů, nedohodne li se prodávající se spotřebitelem na jejím prodloužení. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitel může v takovém případě od smlouvy odstoupit, případně setrvat na uplatněném nároku nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byly uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.4.2019 12:33, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.