Společnost


Lion Mobile s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#31539Zámítnutá reklamace Xiaomi Redmi 4x global pro neodborný zásah a porušení pečeti, který se nestal

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 6 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.03.2019, před 3 lety

Tomáš Nádvorník

Znění stížnosti

Závady uvolněný konektor nabíjení, nefunkční GPS a občas nefunkční sluchátko. Telefon má 2 měsíce do konce záruky. Nikdy nebyl nijak reklamovaný , rozebíraný , nikým opravovaný. Po týdnu přišlo zamítnutí reklamace kvůli porušení pečeti s fotkou odřeného šroubku od šroubováku. Nevěřil jsem vlastním očím. Je to tvrzení proti tvrzení ,ale jde mi o princip. Tohle budu těžko dokazovat, ale pokud nejsem opravář shchizofrenik, který neví, že rozebírá věci, tak si neumím vysvětlit, jak se ta pečeť porušila..


Produkt

Xiaomi Redmi 4 X Global


Požadované řešení

Záruční oprava a nedělání hlupáka ze zákazníka.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.3.2019 16:06, před 3 lety

Společnost nemůže zamítnout reklamaci s odůvodněním, že byla porušena ochranná pečeť daného produktu. Zákon takovou možnost neumožňuje. Jestliže si strany sjednali takové omezení (např. v obchodních podmínkách), dle ustanovení § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se k tomu nepřihlíží.

Řádným odůvodněním reklamace by tak jedině bylo, kdyby společnost prokázala, že neodborným zásahem do zařízení si vady spotřebitel způsobil sám. Holé konstatování skutečnosti, že byla porušena pečeť produktu však není řádným vyřešením reklamace.

Prodávající je podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitel může v takovém případě od smlouvy odstoupit, případně setrvat na uplatněném nároku nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byly uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2019 10:40, před 3 lety

Spotřebitel nám zaslal následující informace:

„Dobrý den, dnes mě kontaktoval řiditel Lion Mobile a telefon přijal osobně do reklamace. Přislíbil opravu nebo výměnu a omluvil se. Děkuji za pomoc ! Tomáš Nádvorník“

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl po vyřízení reklamace na vývoj případu reagovat, popřípadě stížnost zavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2019 13:44, před 3 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Tomáš Nádvorník

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.4.2019 14:05, před 3 lety

Vše bylo vyřešeno. Děkuji


Tomáš Nádvorník

Uzavření stížnosti

Publikováno
28.5.2019 06:11, před 3 lety

Hodnocení: