Společnost


PLATFORM ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:22
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#31559Přerušení komunikace ze strany firmy a neúplné informace o dohodnutých smlouvách

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.03.2019, před rokem

Adéla Poláková

Znění stížnosti

Můj dědeček podepsal firmě Platform energy aukčí smlouvu, kterou bohužel nestihl vypovědět v řádném termínu, jelikož byl klamavě ujištěn firmou Centropol, že tak učiní oni za něj (ačkoliv to nelze). Lhůta proto vypršela. Centropol jsme vypověděli včas, nicméně Platform zjednala za dědečka smlouvy. Když jsem se s jeho plnou mocí pokoušela smlouvy vypovědět a dozvědět se o produktech více, řekli mi, že místo 2 dodavatelů (Gas international a Lama energy) byla uzavřena smlouva i se 3. dodavatelem, o kterém jsme nevěděli. Následně byl telefonický hovor přerušen a mé číslo je na obou zákaznických linkách blokováno. Můj email s plnou mocí a dotazy na tuto kauci firma také blokuje.

Myslím si, že je tento postup nestandartní a jako klient mám právo vědět, s kým firma uzavřela odběratelské smlouvy.

V neposledním bodě shledávám praktiky této firmy za nekalé, jelikož k podpisu smlouvy došlo při podomním prodeji ve městě Holešov, kde je městem takový prodej zakázán.


Produkt

aukční zprostředkování dodavatele energií


Požadované řešení

Zrušení zprostředkovatelské smlouvy s Platform energy a zrušení smluv se všemi dodavateli, které firma údajně vysoutěžila.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2019 16:19, před rokem

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2019 09:10, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.