Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:41
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

63%
37%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#31607Neopravená aku sekačka

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

17 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.03.2019, před 3 měsíci

Hana Kopecká

Znění stížnosti

Dne 16.10.2018 jsem reklamovala prasklé plastové madlo aku sekačky Hecht 5046 (reklamace č. 18SEP13291/181329201852). 7.11.2018 byla reklamace zamítnuta a nabídnuta placená oprava č. 18SEP13999. S opravou jsem dne 8.11.2018 souhlasila, protože oprava nutná je a chtěla jsem se vyhnout sporům o oprávněnost reklamace - z důvodu nekvalitního nebo nevhodně zvoleného materiálu na exponované části sekačky, a prostřednictvím prodejny opravu objednala (č. 181329201852). 9.11.2018 mi bylo sděleno, že náhradní díl bude k dispozici až 30.12.2018, s posunutím opravy jsem souhlasila. Od konce ledna 2019 mám stále stejnou odpověď, že díl stále není na skladu a moje urgence je předána. Nabízené řešení - stroj vyzvednout a nechat opravit jinde, je nesmyslné, protože kde jinde, než ve značkovém servisu prodejce by náhradní díly ke stále aktuálně nabízeným výrobkům měly být k dispozici. Akumulátorová sekačka stála 15490,- Kč. Tato částka je dost vysoká na to, abych na začátku sezóny kupovala další aku stroj, čekala na opravu původního a výsledně měla stroje dva.


Produkt

Akumulátorová sekačka Hecht 5046, výrobní číslo 17010225, doklad zákazníka 181329201852


Požadované řešení

Oprava a dodání sekačky nejpozději do 14 dnů na prodejnu, kde byl stroj předán před téměř půl rokem, nebo pokud značkový servis Hecht není schopen výrobek Hecht v přiměřené lhůtě opravit, i když stroj má stále v nabídce, vrátit peníze, abych mohla zakoupit stroj jiný, nebo nahradit neopravitelný stroj strojem novým.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.3.2019 11:35, před 3 měsíci

Mezi společností a spotřebitelkou byla uzavřena smlouva o dílo (oprava sekačky). Pokud není oprava provedena v ujednaném čase, ocitá se společnost v prodlení. Nedokončí-li společnost opravu ani v dodatečné lhůtě, kterou jí poskytla spotřebitelka, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitelka ale nemá právo žádat po společnosti vrácení kupní ceny, neboť pro to neexistuje právní důvod (společnost není ze zákona povinna nabízet náhradní díly ke svým výrobkům).

Odstoupit od kupní smlouvy by spotřebitelka mohla v případě, pokud by uplatnila práva z vadného plnění (reklamaci), tato reklamace by byla uznána jako oprávněná, avšak společnost by vadu neodstranila nebo by ji odstranila až po uplynutí zákonné lhůty pro vyřízení reklamace.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
26.3.2019 15:58, před 3 měsíci

Vážená paní Kopecká,
velmi se omlouváme za opožděnou dodávku tohoto náhradního dílu, nicméně jedná se díl, který se prakticky nepoškozuje a nebyl tedy skladem. Dovoluji si Vás informovat, že vaše travní sekačka byla opravena již včera a odeslána k vašemu prodejci - společnost Jarabák. Prosím vyčkejte kontaktu našeho partnera, stroj má pro vás již převzat z našeho servisu.
Ještě jednou se omlouvám za tuto prodlevu a děkujeme za nákup výrobků značky HECHT.
S pozdravem
R.Runštuk


Hana Kopecká

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.3.2019 08:04, před 3 měsíci

Děkuji za zprávu a děkuji především dTestu za účinnou pomoc v této svízelné situaci, konečné vyjádření a uzavření stížnosti ovšem odložím až na dobu po fyzickém převzetí opravené sekačky, protože prozatím žádná výzva k převzetí opraveného stroje nepřišla.
Kopecká

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2019 11:40, před 3 měsíci

Spotřebitelka nás informovala, že již převzala opravenou sekačku. Stížnost tedy uzavíráme.