Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:81
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#31612Prodej vozidla bez mého vědomí

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 22 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
25.03.2019, před 4 lety

Pavel Sybol

Znění stížnosti

Telefonicky jsem ohlásil pojistnou událost. Další komunikace spočívala v zaslání výsledků prohlídky mého vozidla a následném zaslání náhrady na můj účet. Po mé elektronické i telefonické urgenci mi p.ředitel B. zaslal oznámení o prodeji mého vozu.


Produkt

Událost č.2018065150


Požadované řešení

Dodání dokladů, které mi umožní vozidlo odhlásit z registru, abych již nemusel platit povinné ručení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2019 18:04, před 4 lety

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) mimo jiné zaniká dnem, kdy pojistník nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla. Spotřebitel má tedy možnost ukončit povinné ručení ještě před tím, než mu společnost dodá potřebné doklady pro podání žádosti o změnu vlastníka vozidla zapsaného v registru silničních vozidel, a to tím, že změnu vlastníka vozidla pojišťovně oznámí.

Pokud se společnost zavázala, že potřebné doklady dodá do určitého termínu, je povinna svému závazku dostát. Pokud tak neučiní, porušila svou smluvní povinnost a v takovém případě odpovídá za škodu, kterou svým jednáním spotřebitelovi způsobila. Spotřebitel musí ale prokázat, že společnost porušila svou smluvní povinnost a že existuje příčinná souvislost mezi porušením této povinnosti a vznikem škody.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.5.2019 16:29, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.