Společnost


BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:58
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#31651Zamítnuté plnění z pojištění

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

14 hodin 44 minut

Detail stížnosti

Publikováno
26.03.2019, před rokem

Gabriel Josef Melena

Znění stížnosti

Dobrý den,

moje banka Equabank mi nabídla ke kontokorentu pojištění schopnosti splácet. Nedostal jsem k tomu žádnou dokumentaci, ani jsem nevěděl, že mám uzavřenou nějakou smlouvu s nějakou pochybnou pojišťovnou jako je např. BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.. Onemocněl jsem a po dlouhé diagnostice mi byla stanovena pervazivní vývojová porucha - podle zákona bych nesměl řídit ani auto. Dostal jsem invalidní důchod, ztratil práci. Splnil jsem všechny kroky - potvrzení od zaměstnavatele, potvrzení od ošetřujícího lékaře, vyplnění dokumentace pro pojišťovnu, abych dostal odpověď od pojišťovny :

"prošetřili jsme Vaše Oznámení škodní události a bohužel Vám musíme sdělit, že Vám nevznikl nárok
na pojistné plnění z titulu pracovní neschopnosti. Toto rozhodnutí vychází z doložených dokladů a je v
souladu s podmínkami pojištění.
Zdůvodnění našeho rozhodnutí
Pojistitel není povinen plnit za následujících okolností nebo v jejich důsledku: astenie, depresivní stavy,
psychické poruchy a neurózy. Tyto skutečnosti jsou ve výlukách dle rámcové smlouvy, článku 12.12.1."

S rozhodnutím pojišťovny nesouhlasím. Pojistil jsem se, kdyby se právě se nastalá situace stala - o tom to pojištění rovněž mělo být.

S pozdravem a s díky
Gabriel J. Melena


Produkt

Pojištění schopnosti splácet


Požadované řešení

Omluva a pojistné plnění


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2019 10:53, před rokem

Podnikatel musí spotřebitele před uzavřením smlouvy informovat o službě (pojištění) a o jejích hlavních vlastnostech. Neučiní-li tak nebo učiní-li tak nesrozumitelně, může to mít za následek, že se smlouva vyloží ve prospěch spotřebitele.

Práva a povinnosti smluvních stran jsou závazně upraveny v pojistných podmínkách. Spotřebitel by si tedy měl vždy pozorně tyto podmínky prostudovat. Na žádost spotřebitele je pojišťovna povinna v písemné formě zdůvodnit výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí. Pokud spotřebitel se stanoviskem pojišťovny nesouhlasí, měl by vyslovit nesouhlas a požadovat znovu prošetření případu. Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů.

Je-li předmětem sporu smlouva o životním pojištění, je pro mimosoudní řešení sporu příslušný finanční arbitr. Finanční arbitr je oprávněný rozhodovat spory mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění. Řízení před finančním arbitrem je zdarma. Formulář k podání návrhu na zahájení řízení je možné vyhledat na webové adrese www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html.

Společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se rozhodla nevyužít možnosti řešení sporů přes veřejný portál Vasestiznosti.cz. Nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat prostřednictvím své infolinky na telefonním čísle 234 240 234 nebo písemným kontaktem na adrese Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5. Vzhledem k tomu, že je námi poskytovaná služba založena na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.