Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:362
Z toho za letošní rok:39
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

46%
54%
Toto skore je založeno na 154 stížnostech.

#31678Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 28 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.03.2019, před 7 měsíci

Vladislav Šmída

Znění stížnosti

Dobrý den,

Dne 11.11.2018 jsem na pobočce AAA Auto v Praze zakoupil vůz Ford Focus C-MAX, SPZ 7B88132. Po měsíci užívání dne 19.12.2018 a po ujetí cca 300 km jsem byl nucen auto odstavit a nechat následně odtáhnout do servisu, kde byla následně diagnostikována porucha převodovky a nutnost její generální opravy včetně výměny spojkové sady a dvouhmoty.
Dne 23.2.2019 jsem podal reklamaci a byl tak sepsán a odeslán reklamační protokol č.447782.
Vyjádření společnosti Aures Holdings však je, že reklamace byla zamítnuta s odůvodněním, že předmětem reklamace není vada za kterou prodávající odpovídá. Jako "určitý projev dobré vůle" mi však byla nabídnuta kompenzace ve výši 8000 Kč. Tuto kompenzaci jsem neakceptoval protože pokrývá pouze přibližně pětinu odhadovaných nákladů na opravu a informoval znovu společnost AAA Auto s tím, že požaduji odstoupit od smlouvy a vůz vrátit.
Chtěl bych tedy touto cestou docílit ke kladnému přehodnocení Vašeho rozhodnutí k této reklamaci.

Děkuji
S pozdravem
Vladislav Šmída


Produkt

Ford Focus C-MAX, r.v.2007, SPZ 7B88132


Požadované řešení

Vrácení auta a navrácení kupní ceny automobilu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2019 23:29, před 7 měsíci

Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Společnost by měla prokázat, pokud reklamaci zamítá, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá. Vzhledem k síle výše uvedené zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li reklamace vyřízena řádně a včas, jde o podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Doporučujeme vyzvat autobazar k podání odůvodnění, které je přiléhající konkrétní vadě, proč reklamaci neuznal. Bude-li autobazar argumentovat, že spotřebitel před koupí o vadě věděl, musí spotřebitel na základě smlouvy prokázat, že ve smlouvě uvedená vada zmíněna není a že prodejce neprokázal, že spotřebitel o vadě věděl. Bude-li argumentovat tím, že vada vznikla běžným opotřebením, pak lze požadovat prokázání této skutečnosti. Pokud má autobazar takové vyjádření ze servisu, může spotřebitel toto vyjádření servisu rozporovat vyjádřením znalce. Jak k vadě došlo by v případě sporu musel prokázat soudní znalec, je vhodné uschovávat si maximum podkladů pro případné dokazování předchozího stavu vozidla. Jejich seznam je k dohledání na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel také právo na proplacení nákladů, které musel v souvislosti s uplatněním reklamace vynaložit (tedy včetně proplacení znaleckého posudku).

Pokud bude trvat autobazar na zamítnutí reklamace, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
16.4.2019 13:50, před 6 měsíci

Vážený pane Šmído,
Vaši záležitost jsem prověřila s kolegy z reklamačního oddělení. Ve Vašem případě společnost trvá na původním výsledku reklamace. Z naší strany již není nic dalšího k doplnění.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2019 06:33, před 5 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Vladislav Šmída

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.5.2019 09:11, před 5 měsíci

Jak výše uvedeno, reklamace nebyla ani po několika výzvách přehodnocena a společnost dále trvala na neuznání reklamace. Vůz jsem si za své nechal opravit a se společností AAA Auto již nechci mít nikdy nic společného.
Snad tato má negativní zkušenost alespoň odradí ostatní potencionální zákazníky tohoto autobazaru.

Reakce společnosti

Publikováno
3.6.2019 13:46, před 5 měsíci

Dobrý den,
záležitost byla uzavřena a ze strany společnosti již není nic dalšího k doplnění.
S pozdravem Jitka Míková, AAA AUTO


Vladislav Šmída

Uzavření stížnosti

Publikováno
25.6.2019 10:29, před 4 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Náklady na opravu neuhrazeny. Nedoporučuji ostatním u této společnosti nákup automobilu. Garance vozu, která je tolik protěžována v reklamě v podstatě neexistuje = klamavá reklama.