Společnost


CELMAR MEDIA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:19
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#31690Špatná kvalita materiálu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.03.2019, před rokem

Antonia Ostrochovská

Znění stížnosti

Objednala jsem si pro manžela sakorekční brýle k narozeninám.Jakmile po dodání si je zkusil, tak se mu trochu rozpadly.


Produkt

Brýle samokorekční VIZMAXX


Požadované řešení

Žádám o opravu, nebo vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2019 10:51, před rokem

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel v daném případě požadovat opravu věci nebo dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu.

Pokud daná kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nebude-li možné urovnat spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
29.3.2019 12:51, před rokem

Vážená paní Ostrochovská,

prosíme o zaslání produktu zpět a uvedení informace, které řešení (výměna nebo vrácení peněz) preferujete.

Děkujeme.

S pozdravem
Celmar Media

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2019 11:07, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.5.2019 06:07, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.