Společnost


innogy Energie, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#31716Neakceptováno odstoupení od smluv o sdružených službách dodávek elektřiny a plynu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

23 hodin 38 minut

Detail stížnosti

Publikováno
28.03.2019, před 3 měsíci

Jan Fojtik

Znění stížnosti

Dne 26.2.2019 navštívil naši příbuznou prodejce společnosti INNOGY a přemluvil ji k podpisu dvou "smluv o sdružených službách dodávek" elektřiny a plynu. Naše příbuzná je seniorka, špatně slyší, nevidí dobře a neorientuje se v obchodních praktikách, proto se již v minulosti stala obětí "šmejdského jednání" ze strany jiné společnosti a je pod hrozbou sankcí vázána k jinému dodavateli. Toto si následně uvědomila a požádala o radu. Na zákaznické lince společnosti INNOGY bylo doporučeno "osobní předání odstoupení od smlouvy na pobočce kde jsou povinni Vám toto přijmout". Naše příbuzná proto navštívila zákaznické centrum společnosti INNOGY, v jedné ruce měla dvě smlouvy, ve druhé měla občanský průkaz a vysvětlila zde svůj požadavek. Odešla s tím, že je vše napraveno. Následně jsem po zběžném nahlédnutí do dokumentů konstatoval, že má potvrzeno pouze odstoupení od jedné ze smluv. Kolem předání druhého odstoupení proběhla nečekaně složitá a náročná anabáze (podrobný popis zde není na místě), ale podařilo se. Po několika dnech, ve chvíli kdy zkončila zákonná 14 denní lhůta přišla od společnosti INNOGY informace, že odstoupení od smluv není korektně vyplněno a že není akceptováno - vyplnila je pracovnice společnosti INNOGY!


Požadované řešení

Požadujeme aby společnost Innogy akceptovala odstoupení od obou smluv o sdružených službách dodávek, tak jak to naše příbuzná jednoznačně a jasně požadovala při své návštěvě zákaznického centra
společnosti INNOGY.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2019 10:18, před 3 měsíci

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory držitele licence na základě ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012, občanský zákoník a § 11a odst. 2 energetického zákona. Odstoupit od smlouvy může do 14 dnů od jejího uzavření. Pokud nebyl spotřebitel o právu od smlouvy odstoupit poučen nebo mu nebyl předán formulář pro odstoupení od smlouvy, lhůta se prodlužuje o jeden rok (viz § 1829 odst. 2 občanského zákoníku). Odstoupení je bez jakýchkoliv sankcí.

V případě nerespektování vůle spotřebitele je možné podat podnět k prošetření Energetickému regulačnímu úřadu, který vykonává dozor na dodržováním zákazu užívání nekalých obchodních praktik na úseku podnikání v energetických odvětvích (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2019 10:55, před 3 měsíci

Spotřebitel nám sdělil, že společnost nakonec odstoupení akceptovala. Stížnost tedy uzavíráme.